Deltagerne siger

Jeanett Vinberg Nielsen, Kontrol- & tilsynsplanlægger, Sikkerhedsstyrelsen 

”Jeg har fået en langt større interesse og nysgerrighed omkring vores rejse i forhold til Digital Transformation – og lyst til at deltage aktivt. Ydermere har jeg erhvervet nye begreber og værktøjer, som gør, at jeg nu kan italesætte den nødvendige forandring overfor mine kollegaer”

Kim Rehmeier, Inspektør, Sikkerhedsstyrelsen

”Jeg har lært at hele organisationen og alle medarbejdere skal beskæftige sig med it og digitalisering, hvilket stiller store krav til ledelsen. Det er nødvendigt med bevægelse og forandring hos alle medarbejdere, hvilket er drevet af nysgerrighed overfor, hvad digitalisering kan gøre inden for ens eget arbejdsfelt. Det er altså ikke en forudsætning, at man er en it-nørd for at være en digitaliseringsnørd. For mit eget vedkommende må jeg erkende, at jeg nu har fået et digitalt mindset.”

Susanne Pedersen, It-strategisk konsulent, Region Nordjylland

”Helt generelt har det været rigtigt godt med gennemgang og indførsel i de grundlæggende teorier inden for de centrale emner omkring digitalisering, og samtidig er jeg blevet introduceret for værktøjer, som kan anvendes direkte i den daglige praksis. Jeg har fået mest ud af værktøjer omkring gevinstrealisering og business cases og fået inspiration til, hvordan vi skal arbejde videre med disse i egen organisation. Det er blevet klart for mig, at vi fremover bør arbejde med business cases som et dynamisk værktøj.”