Fra strategi til handling

Diplomclass i Digitalisering

-    Uddannelsen tilbydes med 5 ECTS-point på diplomniveau . Læs mere her.

Har din virksomhed behov for at omsætte digitaliseringsstrategier til konkrete handlinger og resultater? Er der i virksomheden en erkendelse af, at udvikling og implementering af nye digitale løsninger og services kræver et bevidst valg af metoder og processer? Er der i virksomheden et ønske om at høste gevinsterne ved digitalisering, og en erkendelse af, at disse ikke kommer uden ledelse og uden fokus på at gøre tingene på en ny måde og ikke mindst stoppe med at gøre det, man plejer? Er der i virksomheden en bevidsthed om, at Digital Transformation kræver nye kompetencer hos medarbejderne, og at dette ikke sker af sig selv?

Så er Diplomclass i Digitalisering noget for dig eller for dine medarbejdere.

Diplomclass henvender sig til de medarbejdere, der arbejder konkret med digitalisering i virksomheden, f.eks. projektledere, digitaliseringskonsulenter, systemforvaltere, proceskonsulenter, teamledere, digitale ambassadører, superbrugere og medarbejdere med ansvar for at udvikle eller implementere digitale løsninger og organisationens digitale strategier. 

Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomledelsesniveau, der kombinerer teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der arbejdes med egne erfaringer og praksis.

Uddannelsen er udviklet af Digitaliseringsinstituttet i samarbejde med et Advisory Board bestående af ledere fra både den private og offentlige sektor, som alle har givet input til såvel indhold som form.

Uddannelsen gennemføres af forskere fra danske universiteter samt praktikere med viden om og erfaring med realisering af virksomhedens digitale strategier fra danske virksomheder og organisationer. 

Uddannelsen finder sted fire gange årligt; to gange i Aalborg og to gange i København, og består af tre moduler af 2 dages varighed.

Indholdet på modulerne bliver løbende tilpasset, så det hele tiden er den nyeste praksis, viden og de nyeste metoder, der undervises i. Det er muligt at deltage alene eller flere fra samme virksomhed.
Du har mulighed for tilkøb for at få Diplomclass til at tælle på kompetencegivende diplomuddannelse. Læs mere herom under Praktisk om ECTS-point.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesleder Karen Melchior Jensen, hvis du vil høre mere om Diplomclass. Karen kan træffes på: kmj@dinst.dk.

 

Download brochuren om Diplomclass i Digitalisering her.