Fra strategi til implementering

Diplomclass i Digitalisering

Har din virksomhed behov for at omsætte digitaliseringsstrategien til konkrete handlinger og resultater? Er der i virksomheden en bevidsthed om, at Digital Transformation kræver ændrede kompetencer hos mange medarbejdere og at dette ikke sker af sig selv, eller sker ved at ansætte nogle nye typer medarbejdere? Er der i virksomheden en erkendelse af at udvikling af nye digitale løsninger og services ofte kræver samskabelsesprocesser? Og at nye Digitale tiltag og nye IT løsninger kræver implementering for, at gevinsterne høstes? At gevinsterne ikke automatisk kommer, men kræver ledelse og fokus på at gøre nye ting og ofte også at holde op med at gøre det man plejer? 

Så er Diplomclass i Digitalisering noget for dig eller for dine medarbejdere.  

Diplomclass henvender sig til de medarbejdere, der skal omsætte organisationens digitale strategier til konkrete initiativer og projekter, og som søger værktøjer og metoder hertil. 

Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau, der kombinerer teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der arbejdes med egne erfaringer og praksis.

Uddannelsen er udviklet af Digitaliseringsinstituttet i samarbejde med et Advisory Board bestående af ledere fra både den private og offentlige sektor som alle har givet input til såvel indhold som form.

Uddannelsen gennemføres af forskere fra danske universiteter samt praktikere med viden om og erfaring med realisering af virksomhedens digitale strategier fra danske virksomheder og organisationer. 

Uddannelsen finder sted fire gange årligt; to gange i Aalborg og to gange i København, og består af tre moduler af 2 dages varighed.

Indholdet på modulerne bliver løbende tilpasset, så det hele tiden er den nyeste praksis, viden og de nyeste metoder, der undervises i. Det er muligt at deltage alene eller i grupper.

Du har mulighed for tilkøb for at få Diplomclass til at tælle på kompetencegivende diplomuddannelse. Læs mere her om under Praktiske informationer.

 

Download brochuren om Diplomclass i Digitalisering her.