Et eksklusivt netværk for danske kommuner og forskere

Digitaliseringsinstituttet administrerer det kommunale forskningsbaserede netværk DISIMIT, og ledes af Direktør Pernille Kræmmergaard, Digitaliseringsinstituttet og Professor Peter Axel Nielsen, Aalborg Universitet. Netværket består i 2017 af 15 danske kommuner og 10 forskere fra danske universiteter.

Netværket udforsker mulighederne for at bringe de deltagende danske kommuner på forkant med udviklingen i forhold til kommunernes digitalisering.

Der er i netværket en forståelse af, at de deltagende kommuner skal tilegne sig nye begreber at begribe med, og dermed blive udfordret på egen praksis. For de deltagende forskere er der i netværket en forståelse for, at de løbende skal bidrage med nyeste forskning inden for området.

DISIMIT har eksisteret i forskellige former siden 2009 – først som et forskningsprojekt støttet af strategisk forskningsråd, siden som et løst koblet netværk i perioden fra 2013 frem til 2015, og siden 2016 i den nuværende form, hvor Digitaliseringsinstituttet administrerer netværket, koordinere de forskningsrettede aktiviteter og kommunerne tegner et årligt medlemskab.

Netværket er åbent for alle såvel forskere som kommuner. Hvis i er interesseret i at blive medlem, kan henvendelse rettes til netværkskoordinator Karen Melchior Jensen, kmj@dinst.dk.