Formål

Formålet med DISIMIT er at øge kommunernes digitalisering.

Målet er at skabe og fastholde et netværk, hvor forskere og praktikere mødes, så teori møder praksis, og praksis møder teori ud fra den betragtning, at teori kan og skal gøre en forskel i praksis.

DISIMIT 2017 afvikles som et netværkssamarbejde mellem forskere og danske kommuner. Netværket udforsker mulighederne for at bringe de deltagende danske kommuner på forkant med udviklingen i forhold til kommunernes digitalisering. Netværket ledes og administreres af Digitaliseringsinstituttet ved Pernille Kræmmergaard og koordineres af Nadia Nordberg Nielsen.

Deltagerne vil gennem deltagelse i netværket tilegne sig nye begreber, ideer, erfaringer og teorier. Netværket giver ligeledes grobund for, at en række af de deltagende kommuner og forskere, som finder et specielt emne/problemstilling relevant, kan samarbejde om emnet og i fællesskab udvikle løsninger på problemstillingerne til gavn for såvel kommunerne som forskerne.

Til netværket er der knyttet to bærende principper, som er afgørende for alle aktiviteter og for deltagelse.

  • Deltagerne skal altid kunne tage noget med sig hjem fra aktiviteter i netværket
  • Der er gensidig interesse i hinandens praksis fra de deltagende aktører

Navnet DISIMIT er en forkortelse af ”Digital Service Intergration through effective management of Information Technology” og dateres tilbage til den forskningsansøgning, der blev udarbejdet og modtog 8 mio. kr. i støtte tilbage i 2008.