Hvorfor deltage

Arbejder du med udvikling og implementering af nye digitale løsninger og services  inden for dit faglige område? Hvilke udviklings- eller innovationsmetoder skal du vælge, og hvordan får du sikret, at I arbejder agilt, og skal I altid det? Hvordan skaber du nye services sammen med andre? Hvordan sikrer du, at de nye digitale løsninger og systemer implementeres i organisationen og tages i anvendelse hos medarbejderne? Og hvordan sikrer du, at gevinsterne bliver høstet?

Det kan også være at du samtidig er i gang med en Diplomuddannelse i ledelse eller har ønske om dette på sigt? Se her hvordan du kan tage Diplomclass som et valgmodul på den Offentlige Lederuddannelse. Kan du nikke genkendende til nogle af disse spørgsmål, er Diplomclass i Digitalisering noget for dig eller dine kolleger. 

De fleste  virksomheder står overfor eller midt i en digital transformation, og har måske udviklet digitale strategier hertil. Strategier, der nu skal omsættes til konkrete initiativer, projekter og handling. Diplomclass sætter handling bag strategierne, og bevæger sig inden for samme univers som Digitaliseringsinstituttets Masterclass i Digital Transfomation, som er målrettet topledere. Eller som flere deltagere på Masterclass i Digital Transformation giver udtryk for: ”Efter vores deltagelse på Masteclass, hvor vi har fået nyt ledelsesfokus og -sprog og udviklet digitale strategier, har vi behov for at udvikle vores centrale medarbejdere, så vi kan få realiseret strategierne”. Det er netop dette Diplomclass i Digitalisering har som formål.

Uddannelsen giver deltagerne en øget forståelse for, hvad den digitale transformation skaber af forandringer og giver af nye muligheder for virksomheden og konkrete værktøjer og metoder, som kan bringes i anvendelse for at realisere muligheder og sikre de nødvendige forandringer i hverdagen.

På uddannelsen vil du få et nyt sprog til at kommunikere med og til at kunne indgå i en meningsfuld dialog med dine kolleger og ledelse om nye udviklingsveje inden for digitalisering, samt hvordan mulighederne kan adresseres og realiseres.

Endvidere får du en konkret værktøjskasse, der består af forskellige arbejdsmetoder og analyseværktøjer, som kan anvendes i dit daglige arbejde med at realisere organisationens overordnede strategi. Læs mere om det konkrete udbytte her, eller se hvad tidligere deltagere siger om uddannelsen.

Ud over de teoretiske og faglige indlæg vil deltagernes egne erfaringer blive inddraget i undervisningen, og der vil være rig mulighed for at arbejde med egen praksis og cases, og dele viden med de øvrige deltagere.

Er Diplomclass noget for dig?

Kan du nikke genkendende til ovenstående, så er diplomclass noget for dig. 

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesleder Karen Melchior Jensen på kmj@dinst.dk eller 4272 3094, hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller ønsker sparring på, om Diplomclass er det rette for dig.