Hvorfor deltage

Har du ansvaret for at omsætte digitaliseringsstrategien til konkrete handlinger og resultater? Har du ansvaret for at der udvikles nye digitale services indenfor dit faglige område? Hvilke udviklings- eller innovationsmetode skal du vælge, og hvordan får du sikret, at I arbejder agilt, og skal I altid det? Hvordan skaber du nye services sammen med andre? Hvordan sikrer du, at de nye digitale løsninger og systemer implementeres i organisationen og tages i anvendelse hos medarbejderne? Og hvordan sikrer du, at gevinsterne bliver høstet?

Kan du nikkende genkendende til nogle af disse spørgsmål, er Diplomclass i Digitalisering noget for dig eller dine kolleger. 

De fleste virksomheder står overfor eller midt i en digital transformation, og har måske udviklet nye strategier herfor. Strategier der nu skal omsættes til konkrete initiativer, projekter og handling. Eller som flere af Deltagerne på Masterclass i Digital Transformation giver udtryk for; ”Efter vores deltagelse på Masteclass, hvor vi har fået nyt ledelsesfokus og -sprog og udviklet digitale strategier, har vi behov for at udvikle vores centrale medarbejdere, så vi kan få realiseret strategierne”.

Det er netop dette Diplomclass i Digitalisering har som formål.

Uddannelsen giver deltagerne en øget forståelse for, hvad den digitale transformation skaber af forandringer og giver af nye muligheder for virksomheden og konkrete værktøjer og metoder, som kan bringes i anvendelse for at realisere muligheder og sikre de nødvendige forandringer i hverdagen.

På uddannelsen vil du få et nyt sprog til at kommunikere med og til at kunne indgå i en meningsfuld dialog med dine kolleger og ledelse om nye udviklingsveje inden for digitalisering samt hvordan mulighederne kan adresseres og realiseres.

Endvidere får du en konkret værktøjskasse, der består af forskellige arbejdsmetoder og analyseværktøjer, som kan anvendes i dit daglige arbejde med at realisere organisationens overordnede strategi.

Undervisningen er en kombination af præsentationer, plenumdebat, gruppearbejde og øvelser samt mindre hjemmeopgaver, hvor udvalgte værktøjer afprøves. 

Ud over de teoretiske og faglige indlæg vil deltagernes egne erfaringer blive inddraget i undervisningen, og der vil være rig mulighed for at arbejde med egen praksis og cases, og dele viden med de øvrige deltagere.