Indlægsholdere

- med forbehold for mindre ændringer

Pernille Kræmmergaard - Direktør, Digitaliseringsinstituttet

Pernille Kræmmergaard er uddannet Cand.merc. i International virksomhed, og har en Ph.d. i Organisatorisk og teknologiske forandringer fra Aalborg Universitet. Hun er bl.a. tidligere professor ved Aalborg Universitet, ekstern underviser på ITU Universitetet i København, ekstern evaluator og digital vismand for Rigsrevisionen og har undervist i mere end 20 år på danske og udenlandske universiteter inden for digitalisering og ledelse af IT. Derudover har hun undervist og udført rådgivning i en lang række private og offentlige virksomheder herunder Kombit, Københavns kommune, Odense kommune, og Eniig. Hun er en flittigt anvendt foredragsholder i offentlige og private virksomheder samt ved konferencer inden for Digitalisering.

John Stouby Persson - Lektor, Aalborg Universitet

John Stouby Persson er lektor i datalogi ved Aalborg Universitet. Han har en PhD i informationssystemer og forsker i ledelse af systemudvikling i bred forstand fra globale softwareteams til gevinstrealisering i kommuner. Hans forskningsfokus er på at forstå og hjælpe praksis med metoder, værktøjer og refleksion. I sin forskning har John Stouby Persson arbejdet tæt sammen med både softwareudviklingsorganisationer og offentlige organisationer om at løse aktuelle problemer for både forskning og praksis.

Lars Rune Christensen - Lektor, IT Universitetet

Lars Rune Christensen er Lektor og leder af research-gruppen Technologies in Practice (TiP) ved IT-Universitetet. Hans interesser spænder over digitale teknologier i arbejdsprocesser, tekno-antropologi for design, sundhedssektoren, udviklingsprocessen og globalt samarbejde.

Birgitte Hjelm Paulsen - Chefkonsulent, Odense kommune

Birgitte Hjelm Paulsen har i mere end 25 år arbejdet med digitalisering, forandringsledelse, kommunikation og borger- og medarbejderinddragelse. Hun arbejder som chefkonsulent i ”strategi og udvikling hos IT og Digitalisering i Odense Kommune. Hun er uddannet i Litteraturviden og Anvendt Visuel design ved Syddansk Universitet. Derudover har Birgitte Hjelm Paulsen en baggrund fra Danmarks journalisthøjskole og har sideløbende taget en Master i IT fra IT Vest.

Mogens Steffensen - IT direktør, Eniig

Mogens Steffensen er IT-direktør hos Eniig med ansvar for virksomhedens digitalisering og IT. Han har tidligere arbejdet for blandt andet Nykredit som koncernpersonalechef og som VP i JN Data. Derudover har han en HD i regnskabsvæsen, Eksekutive MBA, Bestyrelsesuddannelse (INSEAD) og Toplederuddannelse (INSEAD). 

Jette Bondo – Centerchef for Center for Administrativ Service, Egedal Kommune

Jette Bondo har arbejdet med digitalisering i den offentlige sektor de seneste 10 år. Hun har implementeret en række tværgående og meget succesfulde digitale løsninger med markante forandringer og effektiviseringsgevinster. Hun sidder blandt andet i DANSK IT´s politiske udvalg og er medlem af aftagerpanelet for Masteruddannelsen i IT-ledelse ved IT-universitetet i København.

Tina Heide - Sekretariatschef, TeleCare Nord

Tina Heide har som tidligere projektchef for TeleCare Nord KOL stået i spidsen for et opsigtsvækkende projekt, der har vakt både national og international opmærksomhed. TeleCare Nord KOL var et ambitiøst tværsektorielt storskalaprojekt inden for telemedicin målrettet patienter med kronisk Obstruktiv Lungesygdom, KOL.  Tina Heide har mange års erfaring med ledelse af store, komplekse digitaliseringsprojekter i både offentligt og privat regi.

Klaus Larsen - IT-direktør, Region Nordjylland

Klaus Larsen står som IT-direktør i Region Nordjylland i spidsen for Regionens digitaliseringstiltag, samtidig med at han er garant for en sikker og stabil IT-drift i et komplekst og forretningskritisk systemlandskab. Klaus Larsen har mange års erfaring med IT-ledelse i Region Nordjylland, både på et strategisk, taktisk og operationelt niveau, og har blandt andet været en bærende kraft i opbygningen af datadreven ledelse i Regionen.

Lise Marcher – Administrationschef, Digitaliseringsinistituttet

Lise Marcher har mere end 10 års top-ledelseserfaring. Hun er tidligere IT-chef i Region Nordjylland og IT-direktør på Aalborg Universitet, og har igennem de seneste 10 år stået i spidsen for flere store forandringsprocesser. Lise Marcher har således stor erfaring med strategiudvikling og -implementering, design og implementering af IT-organisationer samt kompetenceudvikling.

Karen Melchior Jensen - Uddannelsesleder og netværkskoordinator, Digitaliseringsinistituttet

Karen Melchior Jensen har 14 års erhvervserfaring primært inden for den offentlige sektor. Omdrejningspunktet har alle årene været digitalisering, forretningsudvikling og (projekt)ledelse. Karen Melchior Jensen kommer fra en stilling som Leder af Digitalisering og IT i Jammerbugt Kommune. Tidligere har hun bl.a. været teamleder og projektleder i Koncern IT i Region Nordjylland.