KONFERENCER

Vi afholder en-dags konferencer løbende som nye relevante emner indenfor Digital Transformation opstår.

I 2017 afholder vi følgende konferencer med følgende temaer og arbejdsspørgsmål:

  • Tværsektorielt samarbejde
    – hvordan kan vi forbedre det tværsektorielle arbejde i forbindelse med at udvikle og levere til stadighed mere digitale services. Afholdes den 7. november 2017 i Aalborg i samarbejde med DISIMIT. Læs mere om konferencen og se programmet her.
  • Data-dreven kommunal udvikling
    – hvordan organiserer danske kommuner deres arbejde med data? Afholdt den 3. maj  2017 i samarbejde med det kommunale netværk DISIMIT, se program her.

Konferencer afholdt i vores regi vil altid have indlæg af anerkendte forskere inden for områder, samt indlæg af ledende medarbejdere og/eller virksomheder, som har gjort sig praktiske erfaringer med konferencens tema.

Konferencerne er opbygget, således der er et gennemgående arbejdsspørgsmål, som søges besvaret i løbet af dagen. Konferencerne afsluttes med minimum en times paneldebat mellem indlægsholdere og publikum.

Det er muligt at deltage på konference via video link, hvis fysisk fremmøde ikke er muligt.