Kundehistorier

Anne Dandanell – Digitaliserings- og IT-chef, Kalundborg Kommune

”Kalundborg vendte strategiprocessen på hovedet”

Anne Dandanell beskriver mødet med Digitaliseringsinstituttet som værende en gevinst, da hun “fik den teoretiske ballast - men på en måde som vi kunne bruge i kontekst med de udfordringer, vi står med i dagligdagen. Samtidig var det meget inspirerende, at der var deltagere fra mange forskellige typer af organisationer og virksomheder - og at de alle brændte for at byde ind med eksempler, som måske ikke én til én matchede vores virkelighed, men som vi nemt kunne relatere til”. Derudover fremhæver hun Pernille Kræmmergaards evne til at puste liv i undervisningen.

Læs hele Annes kundehistorie her

Klaus Larsen – It-direktør, Region Nordjylland

”Paradigmeskifte kræver ledelsesfokus”

Hvis der er én ting, Klaus Larsen, IT-direktør i Region Nordjylland, har taget med sig fra Digitaliseringsinstituttet, er det, at succesfuld digital omstilling kræver fokus fra ledelsen.
Han udtaler “I sundhedsvæsenet medfører den digitale udvikling et paradigmeskifte, hvor vi for eksempel får helt nye muligheder for at fjerndiagnosticere og -monitorere. Og for at lykkes med den omstilling er det nødvendigt at få hele organisationen og hele ledelseslaget med”. Det blev han klædt på til, da han deltog i den første Masterclass i Digital Transformation omkring årsskiftet 2016. Noget han betegner som en fantastisk oplevelse.

Læs hele Klaus' kundehistorie her
 

Poul Venø – IT- og Digitaliseringschef, Herning Kommune

”Vi fik skabt et fælles mindset”

For Herning kommune betød deltagelsen på Masterclass i Digital Transformation, at styregruppen fik en fælles forståelse for digitalisering og samtidig mulighed for at kombinere de forskellige kompetencer, der er til rådighed i styregruppen. Poul Venø uddyber: ”Uddannelsen satte rammerne og sikrede, at vi som gruppe blev klædt bedre på til den digitale transformation og at vi fik samme fundament. Det har især været givende, at mange forskellige forvaltninger deltog, fordi digital transformation også handler om, at hele organisationen skal kunne navigere digitalt. Uddannelsen har ændret hele tænkningen om organisationen, og det har inspireret os til at lave en ny digitaliseringsstrategi.” 

Læs hele Pouls kundehistorie her