Pernille Kræmmergaard, Cand.merc. og ph.d. 

DIREKTØR

Pernilles rolle i Digitaliseringsinstituttet er, udover at hun er Direktør og ejer af virksomheden, at hun har det fulde ansvar for virksomhedens faglighed og indholdet på alle virksomheden kompetenceudviklingstilbud. Pernille er desuden kursusleder, underviser, foredragsholder og uddannelsesleder på Masterclass i Digital Transformation ect.

Pernille har tidligere været Professor ved Aalborg Universitet og gæsteprofessor ved IT-Universitetet i København. I mere end 20 år har Pernille forsket i, hvordan IT ledes for at skabe forretningsmæssig værdi og i de seneste år også i Digital Transformation, i såvel offentlige som private organisationer. Hun har holdt et utal af foredrag inden for emnerne og har mere end 15 års erfaring med udvikling af erhvervsrettede uddannelser i både universitets- og privat regi. Blandt andet har hun været leder af masteruddannelsen i IT-ledelse ved IT-Universitetet i København, initiativtager til Cand.IT. i IT-ledelse ved Aalborg Universitet, udviklet uddannelsen i Kommunal Digitalisering ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling samt Djøfs kursus i Digital Ledelse.

Pernille er uddannet Cand.merc. og har en ph.d. grad i Teknologisk og Organisatorisk forandring, er tidligere medlem af Rigsrevisionens eksterne evaluatorgruppe, digital vismand, medlem af diverse tænketanke omkring digitalisering og af editorial board for MISQ Executive. Hun har udgivet mere end 100 publikationer i både internationale og nationale tidsskrifter og har en passion for, at teori kan og skal gøre en forskel i praksis. Dette kombineret med et stigende behov for digitale kompetencer i danske virksomheder er, hvad der har drevet hende til at etablere Digitaliseringsinstituttet og nu lægge alle sine kræfter i virksomheden.

Pernille kan træffes via mail: pkj@dinst.dk eller mobilnummer 2250 7629.

 

Karen Melchior Jensen, Cand.mag.

UDDANNELSESLEDER OG NETVÆRKSKOORDINATOR

Karens rolle i Digitaliseringsinstituttet er at være uddannelsesleder på Diplomclass i Digitalisering og koordinator for det forskningsbaserede netværk DISIMIT. Derudover er hun underviser og foredragsholder. 

Karen har 14 års erhvervserfaring primært inden for den offentlige sektor. Omdrejningspunktet har alle årene været digitalisering, forretningsudvikling og (projekt)ledelse. Karen kommer fra en stilling som Leder af Digitalisering og IT i Jammerbugt Kommune. Tidligere har hun bl.a. været teamleder og projektleder i Koncern IT i Region Nordjylland. Karen har en god organisatorisk forståelse og en analytisk tilgang til forretningsgange og -processer, hvilket hun bl.a. har opnået igennem mange års erfaring som projektleder for store og strategisk vigtige it-projekter. Sideløbende med de faste ansættelser har Karen igennem 6 år undervist i Projektledelse og Strategisk ledelse ved UCN Act2Learn. 

Oprindeligt er Karen uddannet Cand.mag. med specialisering i IT & Organisationer fra Aalborg og Aarhus Universitet, og har derudover efteruddannet sig inden for blandt andet ledelse og digital forretningsudvikling, senest gennem et fagmodul på Master i IT ved Aarhus BSS.

Karen kan træffes via mail: kmj@dinst.dk eller mobilnummer 4272 3094.

Markus Laursen, Cand.it (ITKO) og ph.d.

FORSKER OG UNDERVISER

Markus' rolle i Digitaliseringsinstituttet består i at være forsker og underviser, hvilket indebærer udarbejdelse af undervisningsmateriale til de forskellige uddannelser og undervisning samt rollen som oplægsholder. 
Derudover er Markus projektleder for udvikling og implementering af vores kommende digitale platform. Markus har til opgave at have overblikket over de forskellige indsatser, som omhandler den digitale platform og styre, hvordan opgaverne udføres.  

Markus afsluttede i juni 2017 sin ph.d. i Management fra Aarhus Universitet, hvor han undersøgte projekters værdiskabelse. Ph.d.-afhandlingen bygger videre på hans kandidatuddannelse i IT, Kommunikation og Organisation, hvor Markus specialiserede sig i gevinstrealisering i IT-projekter. Markus har tidligere været ansat som Postdoc ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Institut for Virksomhedsledelse. Her har han bl.a. haft til opgave at formidle forskningsbaseret projektevaluering. 

Markus kan træffes via mail: mla@dinst.dk  

Olivia Benfeldt Nielsen, Cand.it i IT-ledelse og ph.d.-studerende

FORSKNINGSASSISTENT

Olivias rolle i Digitaliseringsinstituttet omfatter opgaver af faglig og forskningsmæssig karakter, samt udarbejdelse af forskningsartikler. Dette indebærer også videreudvikling af det teoretiske univers samt bidrag af faglig indhold relateret hertil i diverse kurser og tilbud. Olivia har også til opgave kontinuerligt at undersøge hvordan nyopdukkende teori kan anvendes i praksis.

Sideløbende er Olivia i gang med en ph.d. i Informationssystemer på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i hvordan organisationer kan organisere sig omkring anvendelse af data, for at opnå en forretningsmæssig værdi. Ph.d-projektet tager afsæt i hendes kandidat i IT-ledelse, hvor Olivia bl.a. har fokuseret på organisatorisk adoption af Big Data, samt design og implementering af data governance. Olivia har desuden en BA i Sprog og Internationale Studier, hvor hun har specialiseret sig i formidling af teoretisk viden under hensyntagen til målgruppe og formidlingskontekst, ud fra sproglige, kulturelle og politiske betragtninger.

Olivia kan træffes via mail: obn@dinst.dk

Lise Marcher, eMBA

ADMINISTRATIONSCHEF

Lises rolle i Digitaliseringsinstituttet består i at drifte og udvikle de administrative processer og digitale platforme med det sigte at understøtte og optimere udbuddet af ydelser og services i virksomheden. 

Lise Marcher har mere end 10 års top-ledelseserfaring. Hun er tidligere IT-chef i Region Nordjylland og IT-direktør på Aalborg Universitet, og har igennem de seneste 10 år gennemført store forandringsprocesser. Hun har således stor erfaring med strategiudvikling og -implementering, design og implementering af IT-organisationer og kompetenceudvikling. Inden da var Lise 16 år i KMD med forskelligt ledelsesansvar, hvor hun blandt andet var chef for EDI-service og integration, den tekniske Service Desk inkl. overvågningsfunktionen.

Lise er oprindelig uddannet markedsøkonom og har en eMBA i forandringsledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus og Syddansk Universitet.

Lise kan træffes via mail: lm@dinst.dk eller mobilnummer 4058 5567.

Nadia Nordberg Nielsen, Cand.merc.

MARKETING- OG KURSUSKOORDINATOR

Nadias rolle er at være ansvarlig for alle Digitaliseringsinstituttets marketingaktiviteter som f.eks. hjemmeside, nyhedsbrev, LinkedIn, grafisk udtryk, trykt materiale m.m. Derudover er hun koordinator på Masterclass i Digital transformation, kurser og skræddersyede kurser. Derudover vil det som oftest være Nadia, der besvarer telefonen på hovednummeret. 

Nadia har en Cand.merc. i International Marketing fra Aalborg Universitet med speciele i digital marketing strategi. Nadia har tidligere arbejdet som Videnskabelig Assistent på International Business Centre ved Aalborg Universitet og som Marketingkoordinator ved NS System i Frederikshavn. Hun har bred erfaring inden for marketing, men har specialiseret sig indenfor digital marketing, såsom hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier.

Nadia kan træffes via mail: nnn@dinst.dk eller mobilnummer 2066 6061.

Michael Skalski, Cand.it i IT-Ledelse

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER OG PA FOR PERNILLE KRÆMMERGAARD

Michaels rolle i Digitaliseringsinstituttet er primært interne kommunikationsopgaver, som kan variere fra dag til dag. Opgaverne indebærer bl.a. opdatering af CRM-systemet, håndtering af nyhedsbrev, indsamling af kundehistorier, bearbejdelse af informationer til vores nye website og meget mere.  

Michael er uddannet Cand.it i IT-ledelse og har en BA i Kommunikation og Digitale Medier med specialisering i kommunikation. Michael har skrevet specialeafhandling om kommunale anvendelser af Den fælleskommunale rammearkitektur. Gennem analyse af forskellige DISIMIT-kommuners anvendelse af rammearkitekturen, har Michael (sammen med sin specialegruppe) udarbejdet et framework med fire anvendelsesområder, som danske kommuner kan identificere sig med i forhold til deres anvendelse af rammearkitekturen. Derudover har Michael arbejdet med IT-Governance og projektporteføljestyring, samt procesanalyser og implementeringsstrategier gennem sin uddannelse. 

Michael har tidligere arbejdet som teknisk supporter for Skyline, og har derfor gode erfaringer med kundekontakt og tekniske problemstillinger.   

Michael kan træffes på ms@dinst.dk

Rikke Mølgaard Jensen, BA. Kommunikation & Digitale Medier: Interaktive Digitale Medier

DIGITAL PRODUKTIONSASSISTENT

Rikkes rolle i Digitaliseringsinstituttet omfatter primært videoproduktion og udfærdigelse af podcasts. Herudover bidrager hun med forskningsassistent-opgaver.  

Rikke studerer Cand.it. i IT-ledelse og har en bachelor i Kommunikation & Digitale Medier med specialisering i Interaktive Digitale Medier fra Aalborg Universitet. Rikke har i projektsamarbejde med både offentlige og private organisationer bl.a. beskæftiget sig med interpersonel kommunikation i en undervisningssituation, strategisk kommunikation og social mediestrategi samt innovation, forandringsprocesledelse, organisatorisk relationel koordinering, procesoptimering samt projektledelse iht. automatisering af administrative processer vha. Robotic Process Automation. Rikkes uddannelser og projekter har givet hende kompetencerne til at arbejde problembaseret, struktureret, analytisk og evnen til at omsætte teori til praksis, således at procesforløbet og resultatet som følge skaber værdi for den enkelte organisation. 

Rikke har erhvervserfaring med videoproduktion og Social Media Marketing i sine tidligere jobs ved Aalborg Universitet, EDC Danebo, Aalborg og i sin nuværende stilling som bestyrelsesformand i foreningen UNGKOM Nord, hvor hun bl.a. også beskæftiger sig med strategiudvikling og event-koordinering.  

Rikke kan træffes via mail: rmj@dinst.dk 

Henriette Harmon Pedersen, BA, Sociologi

STUDENTERMEDHJÆLPER

Henriettes rolle i Digitaliseringsinstituttet består i at hjælpe med kursuskoordinering af blandt andet Masterclass og Diplomclass og bistå ved afvikling af vores åbne uddannelser. Derudover varetager hun som studiemedhjælper andet forefaldende arbejde, der måtte være behov for hjælp til.   

Henriette går på 8. semester på Cand.it i it-ledelse og har en Bachelor i Sociologi fra Aalborg universitet.  

Henriette kan træffes via mail: hhp@dinst.dk