Pernille Kræmmergaard, Cand.merc. og Ph.D. 

DIREKTØR

Pernilles rolle i Digitaliseringsinstituttet er, udover at hun er Direktør og ejer af virksomheden, at hun har det fulde ansvar for virksomhedens faglighed og indholdet på alle virksomheden kompetenceudviklingstilbud. Pernille er desuden kursusleder, underviser, foredragsholder og uddannelsesleder på Masterclass i Digital Transformation ect.

Pernille har tidligere været Professor ved Aalborg Universitet og gæsteprofessor ved IT-Universitetet i København. I mere end 20 år har Pernille forsket i, hvordan IT ledes for at skabe forretningsmæssig værdi og i de seneste år også i Digital Transformation, i såvel offentlige som private organisationer. Hun har holdt et utal af foredrag inden for emnerne og har mere end 15 års erfaring med udvikling af erhvervsrettede uddannelser i både universitets- og privat regi. Blandt andet har hun været leder af masteruddannelsen i IT-ledelse ved IT-Universitetet i København, initiativtager til Cand.IT. i IT-ledelse ved Aalborg Universitet, udviklet uddannelsen i Kommunal Digitalisering ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling samt Djøfs kursus i Digital Ledelse.

Pernille er uddannet Cand.merc. og har en Ph.D. grad i Teknologisk og Organisatorisk forandring, er medlem af Rigsrevisionens eksterne evaluatorgruppe, digital vismand, medlem af diverse tænketanke omkring digitalisering og af editorial board for MISQ Executive. Hun har udgivet mere end 100 publikationer i både internationale og nationale tidsskrifter og har en passion for, at teori kan og skal gøre en forskel i praksis. Dette kombineret med et stigende behov for digitale kompetencer i danske virksomheder er, hvad der har drevet hende til at etablere Digitaliseringsinstituttet og nu lægge alle sine kræfter i virksomheden.

Pernille kan træffes via mail: pkj@dinst.dk eller mobilnummer 2250 7629.

 

Ina Corydon, Cand.jur og MPG

PARTNER

Inas rolle i Digitaliseringsinstituttet er kursusleder, underviser, foredragsholder og udvikler i tæt samarbejde med Pernille virksomhedens faglige profil og digitale produkter. 

Ina har mere end 20 års erfaring med digitalisering og IT-ledelse i både private som offentlige organisationer. Ina kommer fra en stilling som Business Development Manager hos Netcompany og har inden da været ansat i forskellige stillinger i både Københavns Kommune, Allerød Kommune, Fujitsu A/S og Infoware A/S. I sine tidligere ansættelser har Ina haft ansvaret for digitalisering på mange forskellige organisatoriske niveauer. Ydermere har hun opbygget generel forståelse for forretningsudvikling, kommunikation, IT og processer. Denne baggrund giver Ina en bredde i forhold til forståelse og indsigt i digitale forandringsprocesser og ledelse heraf.

Ina uddannet Cand.jur. med specialisering i EU- og Selskabsret fra Københavns og Aarhus Universitet, har en taget enkeltfag på HD Organisation, Systemisk proceskonsulent uddannelsen hos Attractor/Rambøll, og sidst Mastergrad i Public Governance med speciale i Strategisk ledelse, fra Copenhagen Business School og er pt. i gang med en Master i IT-ledelse fra ITU.

Ina kan kontaktes via mail: ic@dinst.dk eller mobilnummer 2222 5085.

Karen Melchior Jensen, Cand.mag.

UDANNELSESLEDER OG NETVÆRKSKOORDINATOR

Karens rolle i Digitaliseringsinstituttet er at være uddannelsesleder på Diplomclass i Digitalisering og koordinator for det forskningsbaserede netværk DISIMIT. Derudover er hun underviser og foredragsholder. 

Karen har 14 års erhvervserfaring primært inden for den offentlige sektor. Omdrejningspunktet har alle årene været digitalisering, forretningsudvikling og (projekt)ledelse. Karen kommer fra en stilling som Leder af Digitalisering og IT i Jammerbugt Kommune. Tidligere har hun bl.a. været teamleder og projektleder i Koncern IT i Region Nordjylland. Karen har en god organisatorisk forståelse og en analytisk tilgang til forretningsgange og -processer, hvilket hun bl.a. har opnået igennem mange års erfaring som projektleder for store og strategisk vigtige it-projekter. Sideløbende med de faste ansættelser har Karen igennem 6 år undervist i Projektledelse og Strategisk ledelse ved UCN Act2Learn. 

Oprindeligt er Karen uddannet Cand.mag. med specialisering i IT & Organisationer fra Aalborg og Aarhus Universitet, og har derudover efteruddannet sig inden for blandt andet ledelse og digital forretningsudvikling, senest gennem et fagmodul på Master i IT ved Aarhus BSS.

Karen kan træffes via mail: kmj@dinst.dk eller mobilnummer 4272 3094.

Lise Marcher, eMBA

ADMINISTRATIONSCHEF

Lises rolle i Digitaliseringsinstituttet består i at drifte og udvikle de administrative processer og digitale platforme med det sigte at understøtte og optimere udbuddet af ydelser og services i virksomheden. 

Lise Marcher har mere end 10 års top-ledelseserfaring. Hun er tidligere IT-chef i Region Nordjylland og IT-direktør på Aalborg Universitet, og har igennem de seneste 10 år gennemført store forandringsprocesser. Hun har således stor erfaring med strategiudvikling og -implementering, design og implementering af IT-organisationer og kompetenceudvikling. Inden da var Lise 16 år i KMD med forskelligt ledelsesansvar, hvor hun blandt andet var chef for EDI-service og integration, den tekniske Service Desk inkl. overvågningsfunktionen.

Lise er oprindelig uddannet markedsøkonom og har en eMBA i forandringsledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus og Syddansk Universitet.

Lise kan træffes via mail: lm@dinst.dk eller mobilnummer 4058 5567.

Nadia Nordberg Nielsen, Cand.merc.

MARKETING- OG KURSUSKOORDINATOR

Nadias rolle er at være ansvarlig for alle Digitaliseringsinstituttets marketingaktiviteter som f.eks. hjemmeside, nyhedsbrev, LinkedIn, grafisk udtryk, trykt materiale m.m. Derudover er hun koordinator på Masterclass i Digital transformation, kurser og skræddersyede kurser. Derudover vil det som oftest være Nadia, der besvarer telefonen på hovednummeret. 

Nadia har en Cand.merc. i International Marketing fra Aalborg Universitet med speciele i digital marketing strategi. Nadia har tidligere arbejdet som Videnskabelig Assistent på International Business Centre ved Aalborg Universitet og som Marketingkoordinator ved NS System i Frederikshavn. Hun har bred erfaring inden for marketing, men har specialiseret sig indenfor digital marketing, såsom hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier.

Nadia kan træffes via mail: nnn@dinst.dk eller mobilnummer 2066 6061.