Vi tilbyder at etablere, lede og facilitere netværk blandt samarbejdspartnere, som kan have glæde af at udvikle viden sammen og lære af hinanden. Deltagerne kan være både praktikere såvel som forskere. Deltagerne vil gennem deltagelse i netværket tilegne sig nye begreber, ideer, indsigter og teorier. Netværkene giver grobund for, at deltagerne, som finder et specielt emne eller problemstilling relevant, kan samarbejde herom og udvikle løsninger herpå, til gavn for såvel praktikere og forskere. 

Her kan du finde yderligere information om det eksklusivt netværk for danske kommuner og forskere - DISIMIT.