Netværkets årshjul og aktiviteter

Der afholdes tre faste netværksdage pr. år, hvor Pernille Kræmmergaard i samarbejde med Peter Axel Nielsen har ansvaret for at fastlægge program og facilitere dagen. Præsentationerne og andet materiale fra og i relation til netværksdagene (f.eks. referater og artikler) sammenfattes i en rapport af forskerne koordineret igennem sekretariatet og bliver efterfølgende gjort tilgængelig for deltagerne. Rapporterne bliver, i det omfang det skønnes relevant, lejlighedsvis offentliggjort til andre danske kommuner og offentlige organisationer, som måtte have interesse herfor.

Der afholdes ligeledes en række workshops, hvis særskilte temaer ønskes diskuteret. Disse workshops arrangeres af forskerne i samarbejde med Digitaliseringsinstituttet. Formålet med workshoppene er at deltagerne, såvel kommunerne som forskerne, får ny indsigt. For kommunerne vedkommende i form af nye ledelsesinspiration og for forskernes vedkommende input til eget forskningsområde og teoriudvikling.

Derudover vil der blive arrangeret to konferencedage med aktuelle emner i relation til kommunal digitalisering. Aktuelle emner, som er vurderet til at kunne have interesse for en bredere kreds i kommunen. Her har kommunerne således mulighed for at invitere bredt ud i deres egen organisation.  

De deltagende kommuner og forskere forpligter sig for ét år, hvor der i afslutningen af året vil blive evalueret omkring netværkets form og fremtid i det kommende år. 

Opbygning af en netværksdag

Programmet for en netværksdag er som udgangspunkt delt op i tre elementer med udgangspunkt i det aktuelle tema:

  • Foredrag af international anerkendt forsker inden for det aktuelle tema
  • Foredrag af praktiker, som har ledelseserfaring inden for det aktuelle tema
    • Lejlighedsvis foredrag af de deltagende forskere, såfremt de har forskningsmæssige resultater at præsentere inden for det aktuelle tema
  • Adressering af dagens tema i forhold til egen ledelsespraksis