Opbygning og program

Uddannelsen er opbygget af tre moduler:

Modul 1 - Digital Transformation

På første modul skabes der indsigt i og forståelse for digital transformation, og hvad den giver af muligheder og stiller af ændrede krav til såvel den samlede organisation, ledere som medarbejdere. Deltagerne bliver yderligere præsenteret for, hvad der kendetegner de organisationer, der klarer sig godt i deres digitale omstilling, og hvordan der kan arbejdes med at ændre organisationen og mindset i virksomheden. Modulet tjener yderligere som udgangspunkt og ramme for hele uddannelsen.  

Modul 2 -  Udviklingsmetoder -  Prototyping, Agilitet, Samskabelse og Service Design

På andet modul tilegnes forståelse for metodiske værktøjer til udvikling og idégenerering af digitale løsninger, services og produkter. Dette gøres blandt andet ved at introducere deltagerne for agile metoder, prototyping, samskabelse og service design. Deltagerne opnår på modulet indsigt i, hvordan dels kunder, borgere, brugere, partnere og/eller leverandører kan involveres i udviklingsarbejdet, hvordan der arbejdes med et "ude-fra-ind" perspektiv i design af løsninger og services, samt hvordan agil udvikling og prototyping kan forbedre resultatet. Deltagerne bliver også trænet i at anvende metoderne.

Modul 3 – Forandringsledelse, implementering og gevinstrealisering

På tredje modul bliver der stillet skarpt på, hvordan deltagerne får de nye digitale løsninger og services til at virke og skabe værdi i praksis. Der fokuseres på forskellige værktøjer, som kan anvendes i arbejdet med at implementere nye digitale løsninger og services, samt identificering af gevinster og realisering heraf. Deltagerne vil blandt andet blive præsenteret for anvendelige metoder og cases, som de får rig mulighed for at anvende på deres egen praksis.