Praktiske information og priser

Masterclass i Digital Transformation er en uddannelse på masterniveau med teoretisk og akademisk indhold samtidig med, at der arbejdes med egne erfaringer og praksis.

Uddannelsen afvikles over tre moduler af to dages varighed. På den første dag, på hvert modul, vil der være program fra kl. 9.00 – 21.00 og på dag to fra kl. 9.00 – 16.00. Masterclass i Digital Transformation udbydes fire gange årligt. En gang i henholdsvis Aalborg og København hvert halvår.

Uddannelsen foregår på henholdsvis dansk og engelsk afhængigt af den pågældende indlægsholder.

Der er max. 25 deltagere på holdet af hensyn til deltagernes udbytte.

Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenum debatter, gruppearbejde, individuel refleksion og virksomhedsbesøg.

Der vil altså både være indlæg fra anerkendte forskere fra både danske og udenlandske universiteter, der præsenterer den nyeste forskning på området. Desuden vil deltagerne høre om konkrete erfaringer og viden fra ledende medarbejdere fra danske virksomheder med særlige kompetencer indenfor digitalisering.

Desuden vil der være indlagt besøg hos relevante virksomheder, der arbejder aktivt med digital transformation og de udfordringer den bringer. Desuden vil der også være tid til at drøfte det præsenterede stof i og på tværs af grupper.

Direktør Pernille Kræmmergaard er kursusleder og vil lede deltagerne igennem hele forløbet. Derudover kontakter Pernille Kræmmergaard alle deltagere før uddannelsens start for at blive bedre kendt med deltagerne og de udfordringer, de står med i deres respektive virksomheder.

Al litteratur og præsentationer for de tre moduler er tilgængelige for deltagerne online.

Pris for deltagelse på hele uddannelsen

Pris for deltagelse i Aalborg er:

Pris: Kr. 35.000 pr. person inkl. forplejning. Ved deltagelse af flere personer fra samme organisation: 2. deltager kr. 32.000, 3. deltager kr. 30.000, 4. og efterfølgende deltagere kr. 28.000.

Pris for deltagelse i København er:

Pris: Kr. 40.000 inkl. forplejning. Ved deltagelse af flere personer fra samme organisation: 2. deltager kr. 36.000, 3. deltager kr. 33.000, 4. og efterfølgende deltagere kr. 30.000.

Alle priser er ekskl. moms. Med mindre andet er anført, inkluderer kursusafgiften kursusmaterialer samt forplejning.

Pris for deltagelse på enkelt modul eller indlæg (kun for tidligere deltagere af Masterclass)

Som noget nyt er det nu også muligt for tidligere deltagere af Masterclass at deltage på enkelte moduler eller enkelte indlæg.

Pris for deltagelse på et modul

Pris for tidligere deltagere på Masterclass: Kr. 10.000 inkl. forplejning

Pris for deltagelse til et indlæg

Pris for tidligere deltagere på Masterclass: Kr. 3.500 inkl. forplejning

Alle priser er ekskl. moms. Med mindre andet er anført, inkluderer kursusafgiften kursusmaterialer samt forplejning.

Tilmelding og datoer

For tilmelding til hele uddannelsesforløbet og datoer se her.

Ønskes tilmelding til enkelte moduler eller indlæg skal dette ske via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til os enten via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Det med småt

Bekræftelse: Du vil modtage en mail med bekræftelse umiddelbart efter din tilmelding. Ca. tre uger før kurset modtager du yderligere information og praktiske oplysninger.

Framelding: Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage på kurset, er du altid velkommen til at allokere din plads til en kollega.

Betaling: Du vil modtage en faktura i forbindelse med tilmelding. Ved framelding senere end 4 uger før kursets afholdelse refunderes 50% af deltagergebyret inkl. moms. Ved framelding 2 uger før kursets afholdelse eller senere, er der ingen refundering af deltagergebyret. Frameldingen skal ske skriftligt per mail.