Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med førende organisationer inden for kompetenceudvikling. Kendetegnede for samarbejdet er en fælles ambition om at tilbyde, såvel den offentlige som den private sektor, tidssvarende uddannelsestilbud på et højt teoretisk og fagligt niveau, og hvor dette relateres til egen praksis og erfaringer.
Inden for samarbejdet udvikler vi
kurser med et mere konkret og afgrænset indhold til specifikke målgrupper. Samtidig med at vi udbyder vores åbne uddannelser igennem to af vores samarbejdspartnere.
 

Samarbejde om kurset Digital Ledelse som udbydes to gange årligt – samt indlæg på diverse øvrige DJØF kurser og arrangementer.
Samarbejde om udbud af kurset IT-lederen og IT-organisationens rolle som udbydes to gange årligt – samt udbud af Masterclass i Digital Transformation, der udbydes fire gange årligt. 
Samarbejde om udbud af Masterclass i Digital Transformation og Diplomclass i Digitalisering, der begge udbydes fire gange årligt - samt samarbejde omkring tilbud til vores deltagerne på Diplomclass i Digitalisering om meritmulighed på 5 ECTS-point på Den offentlige Lederuddannelse på diplomniveau.