Skræddersyede kurser

Digitaliseringsinstituttet udvikler skræddersyede kurser til såvel offentlige som private virksomheder, der ønsker et forløb tilrettelagt specifikt til dem i forhold til de udfordringer de står overfor. Omfanget, målgruppen og indhold varieres og tilpasses den pågældende virksomhed ønsker og ressourcer. 

Nogle vælger, at det er samtlige ledere, der skal på kursus i flere dage over en længere periode. Andre vælger, at det primært er for top-ledelsen, der skal deltage i en workshop. Andre ønsker, at kurset er et frivilligt tilbud til de, som måtte ønske det, og endeligt ønsker andre, at det er IT- og Digitaliseringsorganisationen, der skal gennem et længere kompetenceudviklingsforløb for at kunne imødekomme den stigende anvendelse af digital teknologi i organisationens forretningsenheder.

Hvis det har din eller din organisations interesse, er I meget velkomne til at rette henvendelse herom, på mail dinst@dinst.dk eller på 2571 5050. Ved en første henvendelse tager vi en indledende samtale om, hvad I har i tankerne, hvad formålet skal være, hvilken målgruppe I ønsker kompetenceudvikling af, etc. Derefter udarbejder vi et første forslag til konkret program med tilhørende tilbud, som vi efterfølgende drøfter og eventuelt tilpasser, indtil det har det indhold og form, som opfylder behovet og ønsker til udbytte.

I nedenstående tabel fremgår til inspiration en række spørgsmål og nogle eksempler på skæddersyede kurser.

  MÅLGRUPPER
  Organisationers topledelse Ledende medarbejdere, digitaliserings chefer, fagchefer og lignende IT-ledere, IT-medarbejdere, projektledere og lignende.
Formål At give topledelsen forståelsen for:
 • Digitalisering
 • Den digitale transformations betydning og
 • Forretningen
At give en forståelse for:
 • Digital ledelse 
 • De nødvendige kompetencer, der skal til for at få succes med digital ledelse
 • Hvad der skal til for at ledelsen kan tage de, for dem, rigtige beslutninger i den digitale transformation
At give indsigt i:
 • Den nye rolle som IT-organisationer har i forbindelse med digital transformation
Emner Emnet kunne være:
 • Forståelse af ny begreber, nye teknologier og nye forretningsmodeller
 • Digital ledelse
 • Organisatoriske forandringer og forudsætninger
Emnet kunne være:
 • Forståelse af nye teknologier 
 • Organisatoriske forandringer
 • Digitale ledelseskompetencer
 • Samarbejde med IT-organisationen
Emnet kunne være:
 • Forståelse for nye teknologier
 • Samarbejde med den øvrige organisation og implementering
 • Nye udviklingsmetoder
½ - 1 dag Foredrag og /eller workshop
2 dage Intensivt skræddersyet kursus med præsentationer og gruppediskussioner omkring egne problemstillinger
4-6 dage

Uddannelse opbygget i moduler, der giver mulighed for udvidet forløb omkring egne problemstillinger og refleksioner mellem modulerne

 

Uanset sammensætningen af et skræddersyet forløb er det vores formål at give jer den rette forståelse af den digitale transformation og hvilken rolle den spiller hos jer samt give jer metoder og værktøjer i kan bringe med jer i jeres videre arbejde med jeres digitale omstilling. Alle forløb bliver tilrettelagt efter vores principper og vil derfor bringe den nyeste teori i spil i jeres praksis.

Eksempler på skræddersyede forløb

Digitaliseringsinstituttet har blandt andet lavet skræddersyede forløb hos Region Nordjylland, Københavns Kommune og Odense Kommune. Og om det siger de:

Region Nordjylland, Koncern IT

Digitaliseringsinstituttet har i samarbejde med IT i Region Nordjylland afholdt tre-timers workshop i Digital Ledelse på regionens hospitaler. Workshoppen er en del af et samlet uddannelsesprogram, som er obligatorisk for samtlige hospitalsledere. 

Udtalelse: ”Formålet med kompetenceudviklingsforløbet hos os i Digital ledelse er, at ledelserne på alle niveauer på de nordjyske sygehuse får mulighed for at tage bedre ejerskab for den digitale udvikling. Metoden, som vi har valgt efter tæt dialog og sparring med Digitaliseringsinstituttet, er at vi tager rundt på alle enhederne og underviser i digital ledelse generelt og i en Nordjysk kontekst. Det har været meget givtigt at have Digitaliseringsinstituttet som samarbejdspartner til vores skræddersyede forløb omkring digital ledelse. Jeg oplever, de har en solid viden om emnet, at de sætter sig grundigt ind i netop vores kontekst i det nordjyske sygehusvæsen, og dermed er med til at sætte en ny dagsorden ved blandt andet at udfordre vores eksisterende tænkemåde omkring opgaven med digital ledelse”. Fhv. It-chef Claus Wegener Kofoed, Region Nordjylland

Københavns kommune 

Digitaliseringsinstituttet har gennemført digital ledelsesuddannelse for samtlige ledere i Kultur- og Fritidsforvaltningen og ledere i Teknik- og Miljøforvaltningen med det formål at udvikle ledernes kompetencer inden for digital ledelse. Uddannelsen var tilrettelagt i to moduler på henholdsvis 4 og 3 hele dage, og der har i alt været afholdt 6 hold med ca. 25 ledende medarbejdere.

Emner der indgik i uddannelsen, var blandt andet:

 • Digital transformation - organisatorisk og ledelsesmæssige forandringer
 • Teknologiforståelse og -udbredelse
 • Implementering, forandringsledelse og gevinstrealisering
 • Digitale ledelseskompetencer og organisatoriske kapabiliteter

Odense kommune

Odense kommune har på sigt et ønske om af udvikle digitale ledelseskompetencer hos samtlige lederne i de forskellige fagforvaltninger. Inden da har de ønsket de at kompetenceudvikle ledende IT- og digitaliseringsmedarbejdere, således de er bedst muligt klædt på til at imødekomme og på sigt samarbejde endnu bedre med lederne i fagforvaltningerne. I takt med den øgede digitalisering i og af kommune, forventes disse ledere at stille til stadighed nye og til tider forandrede krav til IT-services og -platforme, IT’ens rolle i og kompetencer, krav om større agilitet og fleksibilitet i såvel dialog som arkitektur. 

Emner der indgår i uddannelsen:

 • Digital transformation og opdukkende teknologier
 • IT-organisationens og IT-ledelsens ændrede rolle
 • Samarbejdsrelationer mellem IT og den øvrige organisation
 • Implementering, gevinstrealisering og nye udviklingsmetoder