Faglig sparring

Behov for sparring?

Vi oplever et stigende behov for sparring i forhold til digital transformation, både når det gælder topledere, ledere med fagansvar, ledere af it-afdelinger og projektledere. Behovet handler ofte om at få hjælp til at løse udfordringer i forhold til specifikke digitale initiativer, men kan også handle om et behov for mere overordnet sparring på organisationens digitale transformation, og lederens ageren i dette.

Med vores faglige ballast og ledelsesmæssige indsigt hjælper vi med dedikeret bistand og sikrer, at du kan komme videre i forhold til den konkrete udfordring.

I kan for eksempel stå med udfordringer inden for følgende:

  • Planlægning af proces for udvikling af digitaliseringsstrategi
  • Opnåelse af ejerskab for digitalisering
  • Håndtering af samarbejdet mellem IT-funktionen og fagområder
  • Udformning af digital kompetencestrategi
  • Vurdering af tidsplaner og projektgrundlag for digitale tiltag
  • Vurdering af gevinstrealisering eller business case for digitale tiltag
  • Udvikling eller opbygning af it-funktionen til fremtidige opgaver

Forløb og pris

Alle sparringsforløb vil altid tage afsæt i dine behov. Du er velkommen til at ringe og drøfte, hvordan vi bedst kan hjælpe dig med sparring på din udfordring.

Vi tilbyder tre modeller for sparringen:

  • 1. Tre sparringssamtaler á en time fordelt over to måneder
  • 2. Seks sparringssamtaler á en time fordelt over seks måneder
  • 3. Løbende ad hoc-sparring fordelt over 12 måneder

Et forløb starter med en samtale for at indkredse din konkrete udfordring, samt hvad der er dine mål for forløbet. Efterfølgende vil vi via dialogisk feedback komme med den sparring, som hjælper dig videre.

De praktiske rammer for sparringen aftales ved opstart – herunder brugen af fysiske og virtuelle møder.

Pris for de tre modeller fremsendes ved forespørgsel til dinst@dinst.dk

Vores baggrund

Du kan få sparring fra følgende, der alle har årelang erfaring med udarbejdelse og realisering af digitale strategier:

Pernille Kræmmergaard

Med en baggrund som professor i IT-ledelse har Pernille Kræmmergaard unikke kompetencer, hvor hun både mestrer formidling af fagligt tunge teorier og vejledning i forhold til konkrete udfordringer. Kompetencer som blandt andet er opøvet gennem mange års forskning, undervisning og vejledning på Aalborg Universitet og IT-Universitetet, samt som leder af Digitaliseringsinstituttets Masterclass i Digital transformation. Pernille Kræmmergaard er desuden en flittigt anvendt foredragsholder i offentlige og private virksomheder og ved konferencer inden for digitalisering.

Kontakt: pkj@dinst.dk, tlf.: 2250 7629

Lise Marcher

Lise Marcher har mere end 10 års topledererfaring inden for IT og digitalisering i både offentlige og private virksomheder. Lise Marcher har derigennem opnået stor erfaring med ledelse af forandringsprocesser, strategiudvikling og -implementering, særligt inden for digitaliseringsområdet. Lise Marcher har desuden kompetencer inden for kompetenceudvikling, samarbejdet mellem IT-funktionen og fagområdet samt opbygning og udvikling af IT-funktionen i en virksomhed.

Kontakt: lm@dinst.dk, tlf.: 4058 5567

Karen Melchior Jensen 

Karen Melchior Jensen har mange års erfaring med IT-ledelse og projektledelse, primært inden for det offentlige. Karen Melchior Jensen har derigennem opnået erfaring med blandt andet ledelse af processer for digital udvikling, håndtering af modstand, generel forandringsledelse og kommunikation samt samarbejdet mellem IT-funktionen og fagområderne. Hun har desuden erfaring med undervisning og vejledning, idet hun i flere år har undervist i Projektstyring samt strategisk ledelse, og for nuværende er leder af Digitaliseringsinstituttets uddannelse Diplomclass i digitalisering.

Kontakt: kmj@dinst.dk, tlf.: 4272 3094

Du er velkommen til at kontakte en af os for at drøfte et sparringforløb for dig.