DIGITAL TRANSFORMATION
- 10 evner din organisation skal mestre

Den digitale og teknologiske udvikling kræver nye måder at tænke og lede på, og det er evnen til at omstille sig og søge bedre løsninger for kunder og borgere, der er det centrale. Ikke teknologierne i sig selv.

Pernille Kræmmergaards bog “Digital transformation – 10 evner din organisation skal mestre” gennemgår, hvordan virksomheder og organisationer bliver digitalt modne og organiserer sig, så de ubesværet kan anvende teknologierne til både at optimere det bestående og skabe radikalt nyt. Og altid med kundens og borgerens behov for øje i et evigt foranderligt konkurrencemæssigt landskab.

Pernille Kræmmergaard bruger sin mere end 20 års forskning, teoretiske viden og praktiske erfaring fra hundredvis af kurser med offentlige organisationer og private virksomheder i bogen, der er en brugsbog til ledere på alle niveauer.

De 10 evner, som din organisation skal mestre, uddybes i det digitale lederunivers på vores nye læringsplatform CURICO.

Bogen kan købes på Djøfs Forlag her.

CURICO 

"CURICO er Digitaliseringsinstituttets nye digitale læringsplatform, der bidrager til udvikling af et digitalt mindset":, 

Direktør Pernille Kræmmergaard 

Besøg vores nye digitale platform her.

FÅ ET DIGITALT TRANSFORMATIVT MINDSET

DIGITALISERINGSINSTITUTTETS PRÆSENTATIONSVIDEO

"Det jeg gerne vil, er at fange mennesker, der hvor de er i dag og så føre dem ind i den digitale fremtid med det udgangspunkt";

Direktør Pernille Kræmmergaard

VORES KUNDER SIGER

Pernille Kræmmergaard formår at blande praktisk empiri med dyb teoretisk forståelse på en måde, hvor der måske kun er et par andre eksperter i verden, der kan være med. Blandingen af deltagere og oplægsholdere fra mange forskellige hjørner af den digitale verden gjorde, at vi gik til emnet med mange forskellige perspektiver. Først og fremmest tog vi det med os fra masterclassen, at digitaliseringen skulle meget højt op på den ledelsesmæssige agenda. I sundhedsvæsenet medfører den digitale udvikling et paradigmeskifte, hvor vi for eksempel får helt nye muligheder for at fjerndiagnosticere og -monitorere. Og for at lykkes med en omstilling er det nødvendigt at få hele organisationen og hele ledelseslaget med
Klaus Larsen
Klaus Larsen
Region Nordjylland
Masterclassuddannelsen ved Digitaliseringsinstituttet rammer plet – dels i forhold til mine arbejdsmæssige udfordringer i forhold til at have ansvaret for Digital Transformation og selve kulturforandringen og dels i forhold til mine egne faglige interesseområder og så er uddannelsens profil med baggrund i universitetsmiljøet samtidig spændende
Henrik Nellager
Henrik Nellager
Grundejernes Investeringsfond
Deltagelsen på Masterclass har inspireret mig til at bruge endnu mere tid til at italesætte den digitale transformation i organisationen og jeg har derfor tænkt mig, at tage føring på, at implementere digitale initiativer fremadrettet. Endvidere syntes jeg, at deltagelsen på Masterclass har givet mig lyst til at tage ”digitaliseringen” på dagsorden i mit frivillige arbejde i forskellige foreninger i lokalområdet
Finn Pedersen
Finn Pedersen
Indeks Retail

KOMPETENCEUDVIKLING INDENFOR DIGITAL TRANSFORMATION

Masterclass i Digital Transformation

Masterclass i Digital Transformation henvender sig til ledere og ledergrupper i den private og offentlige sektor, der har et ledelsesmæssigt ansvar i relationen til organisationens digitale omstilling.

Masterclass

Diplomclass i Digital Transformation

Diplomclass henvender sig til de medarbejdere, der arbejder konkret med digitalisering i virksomheden.

Diplomclass

Video on Demand

Vi formidler den Digitale Transformation i vores viden på abonnement, der indeholder læringsvideoer til forskningsbaseret viden, som gør dig i stand til at være opdateret med et digitalt mindset.

Video on Demand

Skræddersyede forløb

Vi udvikler skræddersyede kurser til såvel offentlige som private virksomheder, der ønsker et forløb tilrettelagt specifikt til jer, i forhold til de udfordringer jeres virksomhed eller organisation står overfor.

Skræddersyede produkter

Selvevaluering

Få et overblik over din organisations evner til Digital Transformation. Med selvevalueringen kan du både vurdere, hvor I er godt klædt på til det videre arbejde, samt hvor der er plads til forbedringer.

Selvevaluering

Foredrag

Vi holder foredrag i både offentlige og private virksomheder, ved konferencer eller gå-hjem-møder til forskellige målgrupper og udvikler foredrag under hensyntagen til formål, målgruppe og ønske om udbytte.

Foredrag

Kurser

Foruden udbuddet af egne uddannelser, som Masterclass og Diplomclass, tilbyder vi via vores samarbejdspartnere en række øvrige kurser med et mere konkret og afgrænset indhold til specifikke målgrupper.

Kurser

Om os

Digitaliseringsinstituttet er et kompetenceudviklingshus, for virksomheder og organisationer, som ønsker at blive klogere og mere parate til den digitale virkelighed.

Om os

NETVÆRK

DISIMIT

Vi leder og administrerer det kommunale forskningsbaserede netværk DISIMIT, som er et eksklusivt netværk for danske kommuner og forskere.

DISIMIT

MASTERCLASS ALUMNI

Vi tilbyder Masterclass Alumni som er et eksklusivt netværk for tidligere deltagere på Masterclass i Digital Transformation.

Masterclass Alumni