Digitaliseringsinstituttet er et forsknings- og kompetenceudviklingshus for ledere og organisationer, som ønsker at blive klogere på den digitale virkelighed

Webbaserede dialogværktøjer

Vores webbaserede dialogværktøjer henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere i den private og offentlige sektor, der ønsker at kortlægge og udvikle egen organisations digitale modenhed og/eller evner til digital transformation.

DINST-certificering

DINST-certificering klæder dig på til at hjælpe andre (medarbejdere, ledere og/eller organisationer) i arbejdet med udvikling af digitale mindset og kvalificere organisationer bedre til de forandringer, der følger af den digitale dagsorden.

Masterclass i Digital Transformation

Masterclass i Digital Transformation henvender sig til ledere og ledergrupper i private virksomheder og i den offentlige sektor, der har et ledelsesmæssigt og strategisk ansvar for organisationens digitale omstilling. Uddannelsen afvikles på masterniveau og har et højt teoretisk indhold samtidig med, at der arbejdes med egne erfaringer og praksis.

Executive strategiworkshop

Executive strategiworkshop henvender sig til topledelser som ønsker at koble forretningsstrategien med den digitale agenda. På én heldagsworkshop tages topledelsen, af Pernille Kræmmergaard og Peter Søndergaard, gennem fire sessioner, der alle bidrager til afslutningsvis udpegning af 3-4 centrale digitale handlingspunkter for realiseringen af virksomhedens forretningsstrategi.

Pernilles klumme

Pernille Kræmmergaard skriver hver måned en klumme om aktuelle emner og faglige aspekter som har optaget hende den forgangne måned. Tilmeld dig Digitaliseringsinstituttets nyhedsbrev med adgang til Pernilles klumme.

Vores vision

Det er vores vision at bidrage konstruktivt til at skabe øget digital modenhed, at medskabe begrebsdannelsen og dagsordenen for, hvordan man skaber værdi med digitale teknologier i en bæredygtig verden.

Tilmelding til vores nyhedsbrev

* påkrævet