Certificering

DINST-certificeringen henvender sig til ledere og medarbejdere i private virksomheder og i den offentlige sektor, der har et ønske om enten at facilitere, undervise, vurdere, eller bidrage til udvikling af digital modenhed, mindset, kompetencer eller evner til digital transformation hos andre.

 • Har du behov for at kunne tilrettelægge, afvikle eller facilitere et større kompetenceudviklingsforløb i egen organisation for mange medarbejdere

 

 • Er du optaget af at kunne monitorere og/eller evaluere digital modenhed og evner til digital transformation mellem afdelinger eller over tid (f.eks. i forbindelse med større implementeringsopgaver)

 

 • Oplever du eller dine kunder et behov for at kunne evaluere medarbejderes og lederes digitale kompetencer og mindset ved f.eks. rekruttering, MUS-samtaler eller gruppesammensætning

 

 • Har du behov for at kunne tilrettelægge workshops, hvor der arbejdes med digital modenhed, etablering af fælles mindset og/eller identifikation af evner til digital transformation, der med fordel kan styrkes 

                                                                                    

 • Du ønsker indgående kendskab til rammeværkerne ”5 Generationer” og ”10+3 evner” og brug af selvevalueringstests, og dokumentation for din viden, enten som underviser eller i forbindelse med at din organisation har købt abonnement på Digitaliseringsinstituttets dialogværktøjer

Kan du genkende dig selv i en eller flere af ovenstående, så er DINST-Certificeringen det rette valg for dig.

Du certificeres i rammeværkerne 5 Generationer af digital modenhed og 10+3 evner til digital transformation, og de to dertil hørende dialogværktøjer og brug af selvevalueringstests

Du får dokumentation for dit kendskab til rammeværkerne og bliver klædt på til at bruge dialogværktøjerne i egen eller andres organisation på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Efter DINST-certificeringen er du autoriseret i brugen af DINST’s webbaserede dialogværktøjer, herunder forskellige selvevalueringstests, som grundlag for en kvalitativ dialog med andre.

Pernille Kræmmergaard, grundlægger af Digitaliseringsinstituttet, digital vismand og tidligere professor har udviklet certificeringsuddannelsen og er kursusleder og gennemgående underviser

Udbytte

DINST-certificeringen klæder dig på til at hjælpe andre, medarbejdere, ledere og organisationer i arbejdet med udvikling af digitale mindset og kompetencer.

Dialogværktøjerne indeholder en lang række ressourcer, som giver dig værktøjer til selv at gennemføre selvevalueringstests, workshops, seminarier, kurser og møder.

Du lærer hvordan du kan anvende, herunder analyser og sammenligne, testresultaterne i brug i dialoger på individ-, gruppe- og/eller organisationsniveau.

Efter endt certificering kan du:

 • formidle eller undervise i de 5 generationer og de 10+3 evner
 • analysere og sammenligne resultater og formidle, forklare og give tilbagemelding/feedback på testresultater
 • tilrettelægge workshops, møder eller andre forløb indeholdende tests og testresultater (f.eks. i forbindelse med strategiudvikling, ledergruppeudvikling, rekruttering og individuel kompetenceudvikling).
 • vurdere til hvilke formål de enkelte tests, og kombinationer af tests, kan anvendes
 • anvende de indbyggede ressourcer til at facilitere digitale mindsets hos andre
 • forklare og forstå selvevalueringstestenes bagvedliggende data-governance

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, som er HR-, digitaliserings-, IT-, proces-, forandrings- eller organisationskonsulent eller underviser. Både interne og eksterne konsulenter er velkomne.

DINST-Certifikatet

Der uddeles et digitalt, sikkert DINST-certifikat efter certificeringen. Du certificeres i den gældende  og aktuelle version af DINST-certificeringen. Certificeres du eksempelvis i 2021 – så hedder din certificering: ’DINST-Certificering 2021’.

Du har adgang til lukket digitalt forum og materialerne heri i det kalenderår du er certificeret og det efterfølgende kalenderår.

Ved lancering af nye versioner af DINST-certificeringen vil der være mulighed for tilkøb af fornyelse og opdatering af dit gældende certifikat, således din viden og certificering fortsat kan være aktuel og up-to-date.

YDERLIGERE FORHOLD

Kontakt os gerne via mail på dinst@dinst.dk  eller telefon +45 2571 5050, hvis du vil høre mere om certificeringen eller har spørgsmål.