Certificeringer

Certificeringerne henvender sig til konsulenter, ledere og undervisere i både den private og offentlige sektor, der ønsker at hjælpe andre med at udvikle deres digitale mindset og digitale kompetencer.

  • Har du behov for at styrke fundamentet for din indsats i relation til det digitale modnings-arbejde i egen, eller andres organisationer, eller blandt kursusdeltagere?
  • Vil du gerne have en dybere indsigt og et større overskud til at formidle og forstå digital transformation, og hvor organisationen er i dag - og hvor og hvorhen den skal udvikle sig?
  • Vil du gerne blive bedre til at formidle og undervise kollegaer, studerende og kunder i digital transformation - og dertil hørende organisatoriske evner og individuelle kompetencer på forskellige organisatoriske niveauer?
  • Ønsker du at kunne teste fokus i en organisations digitale indsats, eller evner og kompetencer, hos enkeltpersoner, i grupper eller i hele organisationen?
  • Har du brug for redskaber til at anvende testresultater i tilrettelæggelsen af f.eks. udviklingsforløb, indsatsområder, kompetenceudvikling og rekruttering?

Så er en certificering fra Digitaliseringsinstituttet noget for dig. 

Certificeringerne er målrettet din profil, dit behov og din rolle i organisationen – enten som ansat eller som ekstern konsulent. Omdrejningspunktet er to frameworks: de 5 generationer, der beskriver 5 forskellige mindset og modenhedsniveauer for arbejdet med digitalisering, og 10+3 evner, der beskriver organisatoriske evner til digital transformation og kompetencer på forskellige organisatoriske niveauer.

Begge frameworks er baseret på mere end 20 års forskning og undervisning i digitalisering, digital transformation og ledelse af IT i både offentlige og private organisationer. De er nærmere beskrevet i Pernille Kræmmergaards bog ”Digital transformation: 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for”, udgivet på Djøf Forlag.

Den første certificering du skal gennemføre, er grundmodulet Fundamentals. Derefter kan du blive certificeret som enten Facilitator eller Underviser.

  • Fundamentals er for dig, der ønsker en grundlæggende forståelse for digital transformation eller ønsker en Facilitator- eller Underviser-certificering. Grundmodulet giver dig viden om digital transformation og den digitale udvikling med udgangspunkt i de 5 generationer og 10+3 evner og baggrunden for de to frameworks.
  • Facilitator er for dig, der ønsker at hjælpe andre i deres digitale omstilling og udvikle deres digital mindset og kompetencer. Denne certificeringsuddannelse klæder dig på til selv at kunne anvende tests, der knytter sig til de 5 generationer og 10+3 evner. Du får øvelse i at anbefale og tilrettelægge efterfølgende indsatser.
  • Underviser er for dig, som underviser eller ønsker at undervise andre i digital transformation og hvad det kræver. Denne certificeringsuddannelse giver dig en dybere forståelse af de to frameworks og teorierne bag, og klæder dig på til at gennemføre undervisning og øvelser indenfor digital transformation.

Fælles for de tre certificeringer er, at du bliver langt sikrere i dine evner til at kunne formidle den digitale udvikling overfor kollegaer og kunder.

For datoer og tilmelding se her.

Priser for de enkelte certificeringer finder du under beskrivelserne af de respektive certificeringer.