Certificering

 • Savner du et teoretisk velfunderet rammeværk til at facilitere digital transformation hos dine kollegaer eller kunder?
 • Mener du også at 'Digital Transformation' er mere end en masse nye smarte teknologier - men et mindset, der skal forankres i organisationen og udvikles over tid
 • Har du vanskeligt ved at etablere et fælles sprog og et fælles mindset omkring digital transformation i din ledergruppe eller hos dine kunder?
 • Hvor er jeres styrker og svagheder i den digitale transformation?
 • Vil du gerne have papir på dine kompetencer

Bliv certificeret i rammeværket bag bogen "Digital Transformation. 10 evner som din organisation skal mestre - og 3 som du har brug for".

Efter certificeringen er du klar til at 'skabe et digitalt mindset' hos andre og du er autoriseret i brugen af Digitaliseringsinstituttets digitale toolkit, der er hele grundlaget for en kvalitativ dialog.

Certificeringen klæder dig på til at hjælpe ledere eller hele organisationer i deres arbejde med deres digitale omstilling. Du bliver i stand til at udvikle andres digitale mindset og kompetencer. Du får værktøjer til selv at gennemføre workshops, seminarier og møder samt arbejde med Digitaliseringsinstituttets tests relateret til de 5 generationer og 10+3 evner. Du lærer også hvordan du efterfølgende kan anvende testresultaterne i dialoger.

Udbytte

 • Du kan tilrettelægge workshops, interne møder eller andre forløb omkring test og testresultater (f.eks. ledergruppeudvikling, individuel kompetenceudvikling og strategiske indsatsområder)
 • Du kan kickstarte en refleksion hos dine deltagere
 • Grundlæggende forståelse for rammeværket bag bogen ”Digital Transformation”
 • Du kan tolke tests og deraf udlede anbefalinger
 • Du kan formidle og forklare resultater og give tilbagemelding/feedback på tests
 • Du kan anvende det digitale toolkit til tests, herunder til at analysere og sammenligne resultater
 • Du kan vurdere til hvilke formål de enkelte tests, og kombinationer af tests, kan anvendes

Opbygning og form

 • Uddannelsen foregår over to hele dage på små hold af maks. 20 deltagere. Endvidere er der et obligatorisk opfølgnings- og gensidigt coachingforløb. Efter du har brugt din viden i praksis og har demonstreret dette under opfølgningsforløbet bliver du endeligt certificeret
 • Du introduceres til de 5 generationer. Herunder hvordan frameworket er udviklet gennem de sidste mere end 15 år, og de enkelte generationers forskellige betydning for det digitalt strategiske arbejde, relationer til kunder/borgere, dataanvendelse, IT’s rolle, IT-arkitektur, kultur og mindset, ledelsespraksis osv. Der vil på dagen også blive præsenteret en lang række cases
 • Der vil ligeledes være fokus på de 10+3 evner organisationer skal mestre til digital transformation og de kompetencer som kræves på forskellige organisatoriske niveauer (i et leadership-pipeline perspektiv) 
 • Du lærer om det digitale toolkit, der relaterer sig til det teoretiske rammeværk, og du får forklaret, hvordan testene kan anvendes – af både enkeltpersoner, grupper og hele organisationer
 • Uddannelsesdagene veksler mellem teoretiske indlæg, case-eksempler, dialog og ideudveksling - samt demonstration af det digitale toolkit. Certificeringen afsluttes med en skriftlig eksamen i rammeværket (Multiple Choice)

Praksis og selve certificeringen

Efter de to uddannelsesdage er det nu din tur til at bringe din nye viden i spil. Du skal:

 • facilitere tilblivelsen af et digitalt mindset i en mindre gruppe
 • anvende det digtale toolkit i praksis
 • dele dine erfaringer med de andre på dit certificeringshold
 • I praksis bliver du inviteret til tre virtuelle sparringssessioner over de næste tre måneder. Sessionerne ledes af en af Digitaliseringsinstituttets erfarne undervisere. Det er obligatorisk, at deltage på minimum to sessioner og fremlægge dine praktiske erfaringer på minimum én session for at bestå. På sparrings-sessionerne forventes det endvidere, at du giver feedback til de andre deltagere - samt modtager feedback på din egen præsentation
 • Efter de tre sessioner er du fuldt certificeret og vil modtage et certifikat

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, som er intern eller ekstern konsulent. Det kan være du er proceskonsulent indenfor f.eks. lederudvikling eller organisationsudvikling, eller måske arbejder du inden for HR-området med ansvar for rekruttering, kompetenceudvikling, MUS-samtaler, osv. Det kan også være du i dit job har behov for at kunne arbejde selvstændigt med selvevalueringerne.

Forberedelse

Som forberedelse til certificeringsuddannelsen bedes du læse du bogen ”Digital transformation: 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug” af Pernille Kræmmergaard. Du modtager bogen inden uddannelsen. På uddannelsens første dag udleveres en certificeringsmappe med præsentationer, case-eksempler, yderligere materialer om de to frameworks, oversigt over tests samt plads til egne noter.

Derudover vil du få adgang til materialerne fra mappen i digital form, samt en række artikler om de to frameworks, plakater til print og andet relevant materiale.

Pris

 • Betaling kr. 30.000 (ekskl. moms)
 • Inklusive materialer, forplejning og sparringsforløb samt medlemskab af certificeringsnetværket i indeværende samt efterfølgende kalenderår
 • Ønsker du forlængelse af certifikatets gyldighed kan det gøres ved at deltage i certificeringsnetværket for ét kalenderår ad gangen. Netværket giver mulighed for at holde dig opdateret og spare og dele viden med andre, samt sikre dig fortsat adgang til materialer og en række årlige webinarer. Det koster kr. 5.000 at være medlem af Certificeringsnetværket årligt. Det forventes at du deltager aktivt og sparer med andre certificerede, især ny-tilkommende
 • Brugen af det digitale toolkit i din organisation eller hos dine kunder aftales særskilt

Datoer

1. og 2. september 2020 - lokation følger

Kontakt os meget gerne via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050, hvis du vil høre mere om forløbet, kommende datoer eller har spørgsmål. 

Tilmelding Certificering

(Udfyldes kun hvis du er fra en offentlig organisation)