Facilitator

Facilitator-certificeringen klæder dig på til at hjælpe ledere, ledergrupper eller hele organisationer i deres arbejde med deres digitale omstilling og udvikle deres digital mindset og kompetencer såvel internt som eksternt. Du får derfor værktøjer til selv at gennemføre workshops, seminarier og møder samt arbejde med Digitaliseringsinstituttets tests relateret til de 5 generationer og 10+3 evner. Du lærer også hvordan du efterfølgende kan anvende testresultaterne i dialoger om f.eks. indsatsområder, hvilke kompetencer der er behov for at udvikle eller om kandidaten har de rette digitale kompetencer.

Uddannelsen henvender sig til dig, som er intern eller ekstern konsulent. Det kan være du er proceskonsulent indenfor f.eks. lederudvikling eller organisationsudvikling, eller måske arbejder du inden for HR-området med ansvar for rekruttering, kompetenceudvikling, MUS-samtaler, osv. Det kan også være du i dit job har behov for at kunne arbejde selvstændigt med testene.

En forudsætning for deltagelse på Facilitator-certificeringsuddannelsen, er at du har gennemført og bestået Fundamentals-certificeringen (læs mere her).

 Udbytte

 • Du kan tilrettelægge workshops, interne møder eller andre forløb omkring test og testresultater (f.eks. ledergruppeudvikling, individuel kompetenceudvikling og strategiske indsatsområder)
 • Du kan tolke tests og deraf udlede anbefalinger
 • Du kan formidle og forklare resultater og give tilbagemelding/feedback på tests
 • Du kan anvende softwaren til tests, herunder til at analysere og sammenligne resultater
 • Du kan vurdere til hvilke formål de enkelte tests, og kombinationer af tests, kan anvendes
 • Du kan planlægge rekruttering og afklaringssamtaler med ansøger, baseret på tests

Opbygning og form

Uddannelsen foregår over to hele dage på små hold af maks. 10 deltagere. Deltagerne undervises i testene relateret til hhv. de 5 generationer og 10+3 evner. Udover testene, trænes du også i at analysere testresultaterne og anvende den software, hvori tests og testresultater kan tilgås. Der vil desuden være inspiration til, og øvelser i, hvordan du kan arbejde videre med testresultater og analyser bl.a. i workshop format, både med enkeltpersoner, med grupper og hele organisationer. Fokus vil både være på de enkelte tests og mulighederne ved at kombinere dem.

Uddannelsen veksler mellem indlæg om testene og deres anvendelse samt dialog og ideudveksling. Der bliver gennemført øvelser med fokus på analyse og tolkning af testresultater samt demonstration og træning i anvendelsen softwaren.

Facilitator-certificeringen er en overbygning til Fundamentals-certificeringen. Du har derfor allerede læst bogen ”Digital transformation: 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug for” af Pernille Kræmmergaard, og du forstår således allerede de to frameworks de 5 generationer og 10+3 evner i dybden.

Inden uddannelsen modtager du link til testene samt en vejledning, så du inden første kursusdag kan gennemføre både gruppetests og test med en individuel leder. I løbet af uddannelsens to dage, analyseres og fortolkes testresultaterne. For testen med en enkeltperson, udarbejdes desuden anbefalinger til afklarende samtale omkring kompetenceudvikling eller potentiel ansættelse. For gruppetestene udarbejdes anbefalinger til fokusområder eller der tilrettelægges et forløb for det videre arbejde.

På uddannelsens første dag udleveres en certificeringsmappe med præsentationer fra dagene, øvelser, guides til tests, brugermanual til softwaren, procesmanualer til workshops og andre anvendelsesmuligheder samt plads til egne noter. Derudover vil du modtage et login til et lukket forum på Digitaliseringsinstituttets digitale læringsplatform. Her får du adgang til mappens materialer samt til artikler om de to frameworks, plakater til print og andet relevant materiale.

Certificering Facilitator

Den afsluttende certificering baseres på en skriftlig eksamen, med fokus på gennemførte tests, hvor det tillærte skal demonstreres. Du modtager efterfølgende et certifikat, som er gyldigt i indeværende samt efterfølgende kalenderår.

Pris

Betaling kr. 15.000 (hvis du i indeværende eller forrige kalenderår har gennemført Fundamentals)

Betaling kr. 25.000 (hvis du ikke i indeværende eller forrige kalenderår har gennemført Fundamentals)

Inklusive materialer, forplejning og eksamen samt medlemskab af certificeringsnetværket i indeværende samt efterfølgende kalenderår.

Ønsker du forlængelse af certifikatets gyldighed kan det gøres ved at deltage i certificeringsnetværket for ét kalenderår ad gangen. Netværket giver mulighed for at holde dig opdateret og spare og dele viden med andre, samt sikre dig fortsat adgang til materialer på online læringsplatform og en række årlige webinarer. 

Alle priser ekskl. moms.

For datoer og tilmelding se her.

Facilitator certificeringen giver dig adgang til

 • Præsentationer og øvelser fra uddannelsen
 • Guides til brug af tests (både individuelle samtaler og i workshops eller til udviklingsforløb)
 • Brugermanual til softwaren
 • Manualer til workshops og andre anvendelsesmuligheder (koncept, dagsorden mm.)
 • Centrale modeller fra de 5 generationer og 10+3 evner til brug i egen præsentationer (med ©)
 • Plakat med 5 generationer og 10+3 evner til print
 • Yderligere artikler fra Digitaliseringsinstituttet om 5 generationer og 10+3 evner
 • Litteratur-bibliotek der løbende opdateres med nye artikler til inspiration, typisk fra internationale tidsskrifter
 • En række årlige webinarer om aktuelle emner
 • 1 årlig netværksdag for certificerede med indlæg og dialog om hvordan frameworks og tests er blevet opdaterede og videreudviklede det seneste år
 • Månedligt nyhedsbrev
 • Certifikat – 1 års gyldighed (mulighed for forlængelse)

Tilkøb

 • Test for grupper kr. 10.000 (individuelle test kan anvendes gratis af alle - se mere her)
 • Lydbogen ”Digital transformation: 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug” til 100 kr. (normalpris 299)
 • Video-præsentationer til brug i egen praksis
 • 20% rabat på Digitaliseringsinstituttets øvrige kurser og uddannelser