Opbygning og form

Certificeringen afvikles som et 2-dages kursus med fysisk fremmøde hos Digitaliseringsinstituttet i Aalborg, en multiple choice-test samt en afsluttende digital halvdags workshop, hvor det tillærte dokumenteres.

Inden kursusstart forventes deltagerne at læse bogen ”Digital Transformation – 10 evner din organisation har behov for og 3 du har brug for”. De to kursusdage afsluttes med en multiple choice-test i de to teoretiske rammeværker, som skal bestås for at kunne fortsætte certificeringen. Der vil være mulighed for tilkøb af re-eksamen.

Efter kursusdagene er det deltagernes tur til at bringe de nyerhvervede kompetencer i spil – til dette har de to måneder. Deltagerne skal en uge efter endt kursus kort beskrive den case som de ønsker at arbejde med. Til dette udfyldes en skabelon (skabelonen og case-opgaven introduceres på den sidste kursusdag).

To måneder efter endt kursus og gennemførelse af casen, skal deltagerne dokumentere og dele deres erfaringer med de andre deltagere på en afsluttende workshop samt udfylde resten skabelonen med deres erfaringer. Denne skabelon lægges efterfølgende ud på det lukkede digitale forum for DINST-certificerede som den måde får mulighed for at dele viden og opbygge netværk dem imellem.

Efter du har brugt din viden i praksis og har demonstreret dette bliver du endeligt certificeret.