Praktisk informasjon og priser

Praktisk informasjon og priser

DINST-Sertifisering Norge 21. og 22. september 2021 (påfølgende workshop 24. november 2021)

Tilmelding

Sertifiseringen gjennomføres som 2-dagers kurs, etterfulgt av en multiple-choice test og en halvdags digital workshop og foregår på dansk.

Der er 10 plasser på hver sertifisering av hensyn til utbytte og sammensetning av deltagerne (det kan noen ganger være 1 til 2 deltagere mer pr. gjennomføring hvis det er mange deltagere fra samme virksomhet).

Sertifiseringen er sammensatt av dialogbaserte innlegg av Pernille Kræmmergaard, plenumsdebatter, gruppedrøftelser og individuelt arbeide. Country Manager Eirin Folde bidrar som ressurs i forløpet.

PRIS

NOK 28.000 (ekskl. moms) indtil 1. juni 2021. Derefter er prisen NOK 40.000 (ekskl. moms). Faktureres ved påmelding.

  • Prisen er inklusiv forpleining, adgang til to selvevalueringstester på norsk (en for 5 Generasjoner og en i 10+3 evner) samt materialer
  • Pernille Kræmmergaards bok 'Digital Transformasjon - 10 evner din organisasjon skal mestre og 3 som du har bruk for' både som trykt bok og lydbok, som blir utgitt på norsk i Q2.
  • Prisen er videre inklusiv adgang til et lukket forum der diverse materialer; slides, case-mal, illustrasjoner, etc. kan lastes ned og anvendes etter ønske og behov og der caser, læring og kunnskap fra andre sertifiserte deles og man har mulighet til å bygge nettverk.

DET MED liten skrift

Faktura på hele påmeldingsbeløpet sendes i forbindelse med påmelding.

Avbestillingsbetingelser:

  • 60 dager før startdato - omkostningsfritt
  • Mindre enn 60 dager før startdato - 50% refusjon
  • Mindre enn 30 dager før startdato - ingen refusjon

Andre muligheter:

  • Blir du forhindret fra å delta på kurset, kan du delta på en senere gjennomføring (opp til ett år etter opprinnelig startdato).