Underviser

Underviser-certificeringsuddannelsen klæder dig på til selv at gennemføre undervisningsforløb og -sessioner om digital transformation, ved at give dig viden om teorierne der ligger til grund for de 5 generationer og 10+3 evner.

Uddannelsen henvender sig til dig, der selv underviser, eller planlægger at underviser i, digital transformation, og som derfor ønsker en dybere forståelse for relevante teorier og modeller samt inspiration til øvelser.

En forudsætning for deltagelse på Underviser-certificeringsuddannelsen, er at du har gennemført og bestået Fundamentals-certificeringen (se mere her).

Udbytte

 • Du kan tilrettelægge undervisningssessioner og -forløb indeholdende de 5 generationer og 10+3 evner, og cases relateret hertil
 • Du har kendskab til og forstår teorierne, der ligger bag hhv. 5 generationer og 10+3 evner og kan inddrage dem i din formidling og undervisning
 • Du har kendskab til forskellige øvelser som du kan relateret til de 5 generationer og 10+3 evner for at inddrage dem i undervisningen af studerende og kursister
 • Du kan eksaminere andre i digital transformation indeholdende 5 generationer og 10+3 evner

Opbygning og form

Uddannelsen foregår over to hele dage på små hold af maks. 10 deltagere. Deltagerne undervises i de teorier og modeller, som ligger til grund for de 5 generationer og 10+3 evner. Fokus vil være, hvordan de forskellige teorier og modeller kan bruges som supplement til elementer i de to frameworks. Udover teorierne bag, præsenteres du også for cases og øvelser som du kan inddrage i din undervisning.

Uddannelsen veksler mellem indlæg om teorierne bag de to frameworks, cases og øvelser med fokus tilrettelæggelse af egen undervisning samt dialog og ideudveksling blandt deltagerne.

Underviser-certificeringen er en overbygning på Fundamentals, og du har derfor allerede læst bogen Digital transformation: 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug for af Pernille Kræmmergaard og forstår de to frameworks 5 generationer og 10+3 evner i dybden.

Inden Underviser-certificeringsuddannelsen får du adgang til et digitalt kompendium, som du opfordres til at orientere dig i inden. På uddannelsens første dag udleveres en certificeringsmappe med præsentationer fra dagene, øvelser, undervisningscases samt plads til egne noter. Derudover vil du modtage login til et lukket forum på Digitaliseringsinstituttets digitale læringsplatform. Her får du adgang til mappens materialer samt adgang til et artikel-bibliotek, plakater til print og andet relevant materiale.

Certificering Underviser

Den afsluttende certificering baseres på en skriftlig eksamen, hvor det tillærte skal demonstreres i form af en plan for et undervisningsforløb og øvelser for en selvvalgt målgruppe. Du modtager efterfølgende et certifikat, som er gyldigt i indeværende samt efterfølgende kalenderår.

Pris

Betaling kr. 15.000 (hvis du i indeværende eller forrige kalenderår har gennemført Fundamentals)

Betaling kr. 25.000 (hvis du ikke i indeværende eller forrige kalenderår har gennemført Fundamentals)

Dækker selv certificeringsuddannelse inkl. materialer, forplejning og eksamen samt medlemskab af certificeringsnetværket i indeværende samt efterfølgende kalenderår.

Ønsker du forlængelse af certifikatets gyldighed kan det gøres ved at deltage i certificeringsnetværket for ét kalenderår ad gangen. Netværket giver mulighed for at holde dig opdateret og spare og dele viden med andre, samt sikre dig fortsat adgang til materialer på online læringsplatform og en række årlige webinarer. 

For datoer og tilmelding se her.

Certificeringen giver adgang til

 • Præsentationer og øvelser fra certificeringsuddannelse
 • Slides med centrale modeller til brug i egen undervisning (med ©)
 • Cases
 • Katalog med inspiration til øvelser relateret til teorier og modeller
 • Plakat med de 5 generationer og 10+3 evner til print
 • Kompendium med artiklerne fra selve uddannelsen
 • Yderligere artikler fra Digitaliseringsinstituttet om de 5 generationer og 10+3 evner
 • Litteratur-bibliotek der løbende opdateres med nye artikler til inspiration, typisk fra internationale tidsskrifter
 • En række årlige webinarer om aktuelle emner
 • 1 årlig netværksdag for certificerede med indlæg og dialog om hvordan frameworks og tests er blevet opdaterede og videreudviklede det seneste år
 • Månedligt nyhedsbrev
 • Certifikat – 1 års gyldighed (mulighed for forlængelse)

Tilkøb

 • Særlig pris på tilkøb af gruppetests til brug i undervisningen eller af studerende i forbindelse med opgaver kr. 2.500 (Individuelle test kan anvendes gratis af alle - se mere her)
 • Lydbogen ”Digital transformation: 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug” til 100 kr. (normalpris 299)
 • Video-præsentationer til brug i egen praksis
 • 20% rabat på Digitaliseringsinstituttets øvrige kurser og uddannelser