Dialogværktøjer

Vores webbaserede dialogværktøjer henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere i den private og offentlige sektor, der ønsker at kortlægge og udvikle egen organisations digitale modenhed og/eller evner til digital transformation.   

  • Hvilken digital modenhed har vi i dag – og hvilken modenhed ønsker vi i fremtiden? 
  • Har vi de rette evner og kompetencer – hvor er vi stærke og hvor er der behov for at sætte ind? 
  • Hvordan får vi etableret et fælles digitalt mindset i hele vores organisation – fra top til bund? 
  • Har jeg selv, eller andre, det rette mindset til at bidrage konstruktivt til den digitale omstilling? 
  • Hvilken dialog skal vi have i ledergruppen – har vi de rette kompetencer eller er der behov for supplerende? 
  • Hvordan kan jeg facilitere en fælles dialog blandt andre om deres digitalt strategiske arbejde? 

Kan du svare ja til ét eller flere af spørgsmålene, så er vores webbaserede dialogværktøjer det rette valg for dig og din organisation 

De webbaserede dialogværktøjer er udviklet på baggrund af de to teoretiske rammeværker ”De 5 Generationer” af digital modenhed og ”10+3 Evner” til digital transformation og udbydes og afvikles af vores søsterselskab, DI2X - læs mere om dialogværktøjerne på DI2X' side her (åbner ny side). 

Dialogværktøjerne bidrager til at fremme og understøtte læring og dialog i organisationer, ledergrupper og afdelinger mv., samt blandt individuelle medarbejdere, om den digitale dagsorden som for mange kan være vanskelig at få tag om og italesætte. 

De webbaserede dialogværktøjer bidrager til at skabe refleksion og facilitere samtaler, læring og strategiske drøftelse om f.eks. fremtidige indsatsområder, ønskede digital modenhed, etablering af fælles digitalt mindset og begrebsapparat, identificering af strategiske indsats- og fokusområder, etc. 

Ønsker du at få et dybdegående kendskab til dialogværktøjerne og de teoretiske frameworks bag, og lære at bruge kortlægningstests og procesværktøjet selv, anbefaler vi du bliver Certificeret. Dette kan du blive ved at tilmelde dig certificeringsuddannelsen, som vi ligeledes udbyder gennem DI2X (læs mere om uddannelsen her - åbner ny side).