Kortlægningstests

De webbaserede kortlægningstests er udviklet til at fremme og understøtte dialogen om digital omstilling i organisationer, ledergrupper, afdelinger, blandt medarbejdere mv. 

Ved brug af kortlægningstests har I mulighed for:  

  • At evaluere jeres nuværende digitale modenhed og ambitionen for den digitale modenhed i fremtiden 
  • At få et fælles sprog i gruppen/organisationen om digitalisering og digital transformation og hvordan der skal arbejdes videre med den digitale omstilling for at hæve modenheden 
  • At få indsigt i hvordan medlemmerne af en gruppe ser ens eller forskelligt på den nuværende situation, den fremtidig ønskelige eller forskellige evner 
  • At får overblik over hvor godt organisationen er klædt på til at realisere jeres digitale ambitioner 
  • At få et datagrundlag, hvor ledelsen kan drøfte mulige specifikke handlinger der kan fremme eksekvering af strategier og hvor forbedringer kan følges over tid 

Vores kortlægningstests giver adgang til:  

  1. Kortlægning af jeres digitale modenhed og/eller evner til digital transformation ud fra spørgerammer udviklet på baggrund af teoretiske rammeværker, De 5 Generationer og 10+3 Evner 
  2. Webbaserede analyser baseret på selvevalueringer af egen organisation; én individuel til hver person der tager testen og én samlet for hele gruppen. I kan således altid vende tilbage til analyseresultaterne 
  3. Adgang til analyser til brug i forbindelse med strategiudvikling, identificering af fremtidige fokusområder, tilrettelæggelse af målrettet kompetence- og organisationsudvikling, mm. Samt til en dialog om, og diskussion af, forskellene i vurderingerne som testene måtte vise herunder betydningen af enighed og uenigheder, etc.  

Ved bestilling af kortlægningstesten/e følger en introduktionsvideo - du kan se introduktionsvideoerne her for De 5 Generationer og her for de 10+3 Evner.