10+3 Evner til digital transformation

Kortlægningstesten af 10+3 Evner til digital transformation viser organisationens mestring af de 10 organisatoriske evner og 3 lederskabsevner, der er afgørende for at organisationens digitale transformation. På denne måde giver analyserne blik for, hvor der med fordel kan sættes ind for at styrke svage og/eller strategisk vigtige evner. 

De 10+3 Evner evaluerer organisations evner indenfor de 4 hovedområder: 

  • Strategi 
  • Teknologi 
  • Organisation 
  • Lederskab 

Testen består af 39 spørgsmål samt 5-7 baggrundsspørgsmål og tager ca. 15 minutter at besvare. Alle spørgsmålene er formuleret så de i sig selv skaber refleksion hos respondenten. Analyseresultatet og den intuitive grafik giver efterfølgende et samlet overblik over i hvor høj grad organisationen (eller en afdeling/et område) vurderes at mestre de 10+3 Evner samt indblik i, hvad de enkelte evner dækker over. 

Resultaterne kan bruges som udgangspunkt til at kickstarte og facilitere dialog i forbindelse med eksempelvis strategiudvikling, workshops om nye indsatsområder og potentielle udviklingsmuligheder. 

Den enkelte respondent får direkte adgang til sin egen vurdering af organisations mestring af de 10+3 Evner, som kan gemmes eller modtages på mail.  

Som bestiller får du desuden adgang til gruppens samlede vurdering af de 10+3 Evner. Her fremgår den samlede vurderingHer fremgår desuden spredningen imellem respondenternes besvarelser og evt. forskellige opfattelser af de 10+3 Evner, hvilket muliggør en mere nuanceret dialog. 

Kortlægningen af de 10+3 Evner kan med fordel kombineres med kortlægningstesten af De 5 Generationer (se mere her), for at opnå et fælles billede af den nuværende og ønskede fremtidige digitale modenhed.    

Du har mulighed for at se en demo af testresultat og funktionaliteten her.