De 5 Generationer af digital modenhed

Kortlægningstesten De 5 Generationer viser hvor digitalt moden organisationen er i dag og hvor moden den ønsker at være om 5 år – og således gabet mellem den nuværende situation og den fremtidige ambition. Analyserne viser desuden i detaljer i hvor høj grad hver af generationerne kommer til udtryk i organisationen i dag og hvad ønskerne er til fremtiden. 

Den digitale modenhed evalueres på følgende 6 områder: 

  • Strategisk formål med teknologier 
  • Digital ambition og organisatorisk forankring 
  • Værdirealisering med teknologi 
  • Data og analytics 
  • Teknologi organisering og samarbejde 
  • Digital arkitektur og governance 

Testen består af 60 spørgsmål samt 5-7 baggrundsspørgsmål og tager ca. 20 minutter at besvare. Alle spørgsmålene er formuleret så de i sig selv skaber refleksion hos respondenten. Analyserne og den intuitive grafik giver efterfølgende overblik over og indsigt i organisationens digitale modenhed i dag og om 5 år. Det giver mulighed for at fokusere på det, der er vigtigst for jer og hvordan prioriteringerne kan forfølges.  

Den enkelte respondent får direkte adgang til sin egen vurdering af organisationens digitale modenhed, som kan gemmes eller modtages på mail.  

Som bestiller af kortlægningstesten får du desuden adgang til gruppens samlede vurdering af organisationens digital modenhed. Her fremgår desuden spredningen imellem respondenternes besvarelser og evt. forskellige opfattelser af organisationens digitale modenhed, hvilket muliggør en mere nuanceret dialog. 

Hvis resultatet viser, at I ønsker at styrke de øvre generationer, kan testen med fordel kombineres med en kortlægningstest om de ”10+3 evner”, der fokuserer på organisationens evner hertil (se evt. mere  her). 

Du har mulighed for at se en demo af testresultat og funktionalitet her