Procesværktøj på abonnement

Vores webbaserede procesværktøj kan tilgås på abonnementsbasis (min. 3 måneder - eller årsbasis). Formålet med et abonnement er at understøtte et strategisklangsigtet fokus og proces på en organisations transformative og digitale omstilling.  

Procesværktøj på abonnement giver adgang til at benytte kortlægningstesten/e så mange gange du ønsker, adgang til data igennem hele abonnementsperioden, samt til en række ressourcer i form af læringsvideoer, bogkapitler, artikler, refleksionsspørgsmål og analyseforslag.  

Procesværktøj tilbydes enten som et abonnement til en afgrænset gruppe, hvor gruppens scorer kan sammenlignes over tid, eller et abonnement for hele organisationen hvor der desuden kan analyseres og sammenlignes forskellige grupper i og på tværs af organisationen. 

Ved at have adgang til testene og ressourcerne over tid har i mulighed for at; 

  • at kortlægge digital modenhed og/eller evner til digital transformation ud fra De 5 Generationer (læs mere her) og 10+3 Evner (læs mere her) enkeltstående eller over tid 
  • at lave analyser og trække rapporter efter behov og få overblik over udviklingen over tid, på tværs af grupper, faggrupper, afdelinger mm. 
  • at sammenligne scorer over tid, på tværs af grupper, faggrupper, afdelinger mm. 
  • at se læringsvideoer om De 5 generationer og/eller om de 10+3 evner til digital transformation – som du kan anvende selv eller sammen med andre på eller forud for møder, workshops, seminarer, etc. 
  • at få adgang til bogkapitler og artikler som kan læses/lyttes for at lære selv eller gøres tilgængelige forud for arrangementer og møder 
  • at få adgang til refleksionsspørgsmål som I kan anvende lokalt i forbindelse med møder, workshops, udvikling af strategiske indsatsområder og andre diskussioner  
  • at få adgang til vejledning i analyse og dialog om resultaterne 

I eksempelvis sammenligne jeres udvikling over tid, og sammenligne grupper/afdelinger på tværs af organisationen. I kan sammensætte et forløb der sætter fokus på strategiudvikling og nye indsatsområder, og I kunne gennem en periode arbejde strategisk med at højne kompetenceniveauet med fokus på at øge den digitale modenhed i organisationen. Dette er muligt fordi I har adgang til alle jeres data fra første kortlægningstest er udfyldt og de efterfølgende kortlægningstest så længe jeres abonnement løber. 

Kontakt os på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050 for nærmere information om priser og vilkår.  

Du har mulighed for at se en demo af de respektive kortlægningstests De 5 Generationer her og 10+3 Evner her.