Deltagernes udbytte

Det er muligt, at deltage på diplomclass alene eller sammen med kollegaer. Digitaliseringsinstituttet anbefaler som udgangspunkt at deltage flere fra samme organisation.

Som deltager opnås:

  • Konkrete metoder og værktøjer til at arbejde struktureret med digitale services og løsninger i egen organisation samt med de forandringer i organisationen, som digital transformation giver anledning til
  • Et solidt teoretisk fundament, som klæder dig på til at navigere i en digital virkelighed og bidrage konstruktivt og aktivt til din virksomheds digitale transformation
  • Et stærkt udgangspunkt for at omsætte virksomhedens digitale strategier til konkret handling og skabe værdi for kunder/borgere og brugere
  • Et kompetencegivende forløb, som passer ind i en overordnet kompetenceudvikling på diplomniveau
  • 10 ECTS-point på diplomniveau (se mere her)

Hvis dine medarbejdere deltager, opnår du som leder:

  • Kompetencegivende efteruddannelse af medarbejdere så de kan bidrage aktivt i virksomhedens digitale transformation
  • Medarbejdere som er i stand til at omsætte virksomhedens digitale strategier til konkret handling og skabe værdi for jeres kunder/borgere og brugere
  • Medarbejdere som kan give dig og resten af ledelsen sparring omkring digitale projekter, initiativer og services

For at sikre, at det tillærte kan anvendes i deres daglige arbejde, prioriteres det at deltagerne i løbet af uddannelsen, enten alene eller i grupper, arbejder med indholdet i relation til egne erfaringer og praksis. Derudover prioriteres det, at deltagerne udveksler erfaringer, opbygger nye relationer og netværk med hinanden.