Opbygning og program

Diplomclass i Digital Transformation består af to dele.

Del 1 - Digital transformation - ledelse af digitale processer 

På første del skabes der indsigt i og forståelse for digital transformation og de muligheder og ændrede krav, det giver anledning til for såvel den samlede organisation, ledere som medarbejdere. Deltagerne bliver yderligere præsenteret for, hvad der kendetegner de organisationer, der klarer sig godt i deres digitale omstilling og hvordan der kan arbejdes med at ændre organisation og mindset. I forlængelse af denne indsigt og forståelse gives deltagerne kendskab til metodiske værktøjer til udvikling af digitale løsninger. Dette gøres blandt andet ved, at introducere deltagerne for agile metoder, usability og brugercentreret design. På den måde opnår deltagerne indsigt i, hvordan der kan tages udgangspunkt i kunden/borgeren/brugere i designet af løsninger. Der drøftes desuden, hvilke metoder der egner sig bedst i forskellige situationer.

Del 2 - Værdi med digital transformation - samarbejde og forandringsledelse

Anden del ligger i direkte forlængelse af den første og bygger videre på deltagernes forståelse af digital transformation. På denne del er fokus på, hvordan der skabes værdi med digital transformation og forskellige metoder til at tilføre værdi i praksis. Deltagerne får mulighed for at afprøve og diskutere det i forhold til egen praksis, og bliver på den baggrund klædt på til at identificere, hvilke metoder der egner sig bedst i en konkret situation. Der vil være fokus specifikt på værdi og hvordan der kan tænkes om og arbejdes med værdi og gevinster. Et centralt element i arbejdet med værdi er samarbejde med andre, kunder/borgere, leverandører, konkurrenter og andre, derfor sættes der også fokus på samarbejdet og hvad der skal til, for at det lykkes. Der arbejdes desuden med forskellige tilgange til, hvordan de interne forandringerne kan understøttes og forankres i organisationen.

Hver del består af tre kursusdage med fysisk fremmøde, digitalt understøttet læring mellem kursusdagene, som består af videoer, litteratur og opgaver samt en afsluttende eksamen. Alle kursusdage er fra kl. 9.00 – 16.00.

Uddannelsen udbydes i både København og Aalborg. Se kommende datoer her.

I København udbydes uddannelsen i samarbejde med Cphbusiness, som en valgfagspakke på Diplom i Ledelse. Du optjener 10 ECTS-point.

Program

Se foreløbigt program for foråret København 2019 her.
Se foreløbigt program for foråret Aalborg 2019 her
Der tages forbehold for ændringer.