Praktiske informationer

Uddannelsen

Uddannelsen forløber over fire måneder og består af seks hele kursusdage med fysisk fremmøde og digitalt understøttet læring mellem kursusdagene. 

Diplomclass i Digital Transformation udbydes fire gange årligt. To gange i Aalborg og to gange i København. Du finder datoerne her.

Uddannelsen foregår på dansk, men dog må beregnes, at noget litteratur vil være på engelsk.

Der er i alt 35 pladser på hvert hold.

Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion.

Den digitalt understøttede læring mellem kursusdagene giver mulighed for et stort læringsudbytte, idet der løbende kan arbejdes med det faglige stof i relation til deltagernes egen praksis. Samtidigt giver det stor fleksibilitet i den individuelle organisering af arbejdsbelastningen, så det harmonerer bedst med andre arbejdsopgaver og privatliv.

Seniorforsker Anja Reinwald er kursusleder og vil lede deltagerne igennem hele forløbet og sikre den røde tråd.

Pris

23.500 kr. pr. person. Da forløbet er kompetencegivende på diplomniveau (se mere her), er kursusafgiften fritaget for moms.

Tilmelding og datoer

For tilmelding og datoer se her.

Eventuelle praktiske spørgsmål kan rettes til os enten via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Eksamen og ECTS-point

Uddannelsen afsluttes med 2 eksamener – en kort skriftlig opgave og en mundtlig eksamination. Fokus for begge eksaminer er deltagernes evne til at omsætte og relatere uddannelsens teorier og metoder til egen praksis.

Du opnår 10 ECTS-point efter den beståede eksamen.

Diplomclasss i Digital Transformation kan dermed tages, som en del af en fuld lederuddannelse på diplomniveau eller én af de andre diplomuddannelser.

Det med småt

Bekræftelse: Du vil modtage en mail med bekræftelse umiddelbart efter din tilmelding. Ca. tre uger før første kursusdag modtager du yderligere information og praktiske oplysninger.

Framelding: Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage på uddannelsen, er du altid velkommen til at allokere din plads til en kollega. Ved framelding senere end 2 måneder før uddannelsens begyndelse refunderes 50% af deltagergebyret inkl. moms. Ved framelding 1 måned før uddannelsens begyndelse eller senere, er der ingen refundering af deltagergebyret. Frameldingen skal ske skriftligt pr. mail.

Betaling: Du vil modtage en faktura i forbindelse med tilmelding.