Diplomclass i Digital Transformation | Digitaliseringsinstituttet - DINST

Diplomclass i Digital Transformation henvender sig til medarbejdere og medarbejdergrupper i den private og offentlige sektor, der har et ansvar for at deltage aktivt i virksomhedens digitale omstilling.

 • Oplever du stigende forventninger til at du deltager aktivt og kompetent i forbindelse med virksomhedens digital omstilling?
 • Har du behov for et nyt mindset, ny viden og nyt sprog for at kunne indgå meningsfuldt i introduktionen af nye teknologier, data og kunstig intelligens og de ændringer det medfører i egne arbejdsopgaver?
 • Har du behov for at forstå virksomhedens digitale strategier og visioner og/eller at omsætte strategierne til konkrete projekter, handlinger og resultater?
 • Er du (med)ansvarlig for, at jeres digitale initiativer, projekter og services, skaber værdi for jeres kunder/borgere og brugere?
 • Har du behov for at fungere som sparringspartner for ledere, styregrupper og kollegaer i arbejdet med digital omstilling?

Så er Diplomclass i Digital Transformation det rette valg for dig og dine kollegaer. 

Uddannelsen afvikles og er kompetencegivende på diplomniveau (tilkøb) og har fokus på både teori og praksis samtidig med, at der arbejdes med egne erfaringer. Med udgangspunkt i det teoretiske univers vil du få inspiration til hvordan teorier kan omsættes til praksis – dette er en af vores særlige styrker.

Anja Reinwald, seniorforsker i Digitaliseringsinstituttet, er leder af uddannelsen og gennemgående underviser. Hun suppleres af undervisere, som med udgangspunkt i deres faglige ekspertise, underviser deltagerne i teori og metoder samt ledere fra danske virksomheder, der alle har erfaring med digital transformation fra deres egen praksis.

Indholdet på uddannelsen bliver løbende tilpasset, så det hele tiden er den nyeste praksis, viden og teori, der ligger til grund for undervisningen.

For tilmelding og datoer se her

Hvorfor deltage?

For at kunne deltage aktivt og kompetent i din organisations digitale omstilling, har du som medarbejder brug for at forstå hvad digital transformation er, hvad det kræver af organisationen og ikke mindst hvad det betyder for dig.

FORMÅL

Formålet med Diplomclass i Digital Transformation er at give medarbejdere og medarbejdergrupper forståelse for og et sprog om den digitale omstilling mange organisationer står i. Dette gør vi ved, at give deltagerne en forståelse for den digitale udvikling og hvad det kræver af dem som medarbejdere, herunder nye teorier og begreber, således de bevidst og aktivt kan deltage i virksomhedens digitale omstilling.

Er du leder, der har et strategisk og ledelsesmæssigt ansvar i relation til organisationens digitale omstilling, anbefaler vi i stedet, at du tager Masterclass i Digital transformation.

UDBYTTE

Det er muligt at deltage på Diplomclass alene eller sammen med kollegaer. Digitaliseringsinstituttet anbefaler som udgangspunkt at deltage flere fra samme organisation.

SOM DELTAGER OPNÅS:

 • Mindset og inspiration til at tage del i de forandringer i egen organisationen, som digital transformation giver anledning til
 • Nye begreber at begribe med – som klæder dig på til at navigere i en digital virkelighed og bidrage konstruktivt og aktivt til din virksomheds digitale omstilling
 • Et stærkt udgangspunkt for at omsætte virksomhedens digitale visioner og strategier til virkelighed i det daglige arbejde og dermed skabe værdi for kunder/borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre stakeholdere
 • 5 ECTS-point på diplomniveau (tilvalg, se mere her)

NÅR DINE MEDARBEJDERE DELTAGER, OPNÅR DU SOM LEDER:

 • Efteruddannelse af medarbejdere så de kan tage aktivt del i virksomhedens digitale omstilling (evt. kompetencegivende)
 • Medarbejdere som er i stand til at omsætte virksomhedens digitale strategier til konkret handling og skabe værdi for jeres kunder/borgere og medarbejdere, samarbejdspartnere og andre stakeholdere
 • Medarbejdere som forstår forandringerne og evt. kan se nye muligheder med digitalisering og data i deres egne arbejdsopgaver

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er det rette for dig, er du velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Anja Reinwald kan også kontaktes ved yderligere spørgsmål via mail ar@dinst.dk eller på telefon 2266 6061

Seniorforsker , Cand.scient.adm. og ph.d.

Se profil LinkedIn-profil Send email Ring op