Diplomclass i Digital Transformation

Ønsker du et mindset som sætter dig i stand til at tage del i digital transformation og de forandringer det giver anledning til i din egen organisation? Og kan du svare ja til et til to af følgende spørgsmål:

 • Har du behov for et nyt mindset, ny viden og nyt sprog for at kunne indgå meningsfuldt i introduktionen af nye teknologier, data og kunstig intelligens og de ændringer det medfører i egne arbejdsopgaver?
 • Er du (med)ansvarlig for, at jeres digitale initiativer, projekter og services, skaber værdi for jeres kunder/borgere og brugere?
 • Oplever du stigende forventninger til at du deltager aktivt og kompetent i forbindelse med virksomhedens digital omstilling?
 • Har du behov for at forstå virksomhedens digitale strategier og visioner og/eller at omsætte strategierne til konkrete projekter, handlinger og resultater?
 • Har du behov for at fungere som sparringspartner for ledere, styregrupper og kollegaer i arbejdet med digital omstilling?

Hvis du kan, så vil Diplomclass i Digital Transformation give dig et godt grundlag for aktivt at kunne bidrage kompetent til din organisations digitale omstilling. Du får som deltager en forståelse og systematik som sætter dig i stand til at gå foran i arbejdet med digital transformation og en forståelse af, hvad det kræver af organisationen og ikke mindst hvad det betyder for din rolle.

UDDANNELSEN

Uddannelsen afvikles og er kompetencegivende på diplom niveau (5 ECTS-point på diplom niveau (tilkøb af eksamen se mere her)) og har fokus på både teori og praksis samtidig med, at der arbejdes med egne udfordringer. Med udgangspunkt i det teoretiske univers vil du få inspiration til hvordan teorier kan omsættes til praksis – dette er en af Digitaliseringsinstituttets særlige styrker.

MÅLGRUPPE

Diplomclass i Digital Transformation henvender sig til medarbejdere og medarbejdergrupper i private virksomheder og i den offentlige sektor, der enten er ansvarlig for eller deltager aktivt i virksomhedens digitale omstilling. Deltager med følgende jobtitler har tidligere deltaget på kurset; projektleder, HR-partnere og udviklingskonsulent, medarbejdere fra de forskellige funktionsområder der arbejder med digitale projekter.

Digitaliseringsinstituttet anbefaler at deltage flere fra samme organisation, men det er også muligt at deltage på Diplomclass alene.

UNDERVISER

Anja Reinwald, Seniorforsker i Digitaliseringsinstituttet, er leder af uddannelsen og gennemgående underviser. Hun suppleres af undervisere der er ledere i danske virksomheder, der alle har erfaring med digital transformation fra deres daglige virke.

Indholdet på uddannelse bliver løbende tilpasset, så det hele tiden er den nyeste praksis, viden og teori, der ligger til grund for undervisningen.

For tilmelding og datoer se her

FORMÅL MED DIPLOMCLASS

Formålet med Diplomclass i Digital Transformation er at give medarbejdere og medarbejdergrupper forståelse for og et sprog om den digitale omstilling mange organisationer står i. Dette gør vi ved, at give deltagerne en forståelse for den digitale udvikling og hvad det kræver af dem som medarbejdere, herunder nye teorier og begreber, således de bevidst og aktivt kan deltage i virksomhedens digitale omstilling.

Er du leder, der har et strategisk og ledelsesmæssigt ansvar i relation til organisationens digitale omstilling, anbefaler vi i stedet, at du tager Masterclass i Digital transformation.

 

SOM DELTAGER OPNÅS:

 • Mindset og inspiration til at tage del i de forandringer i egen organisationen, som digital transformation giver anledning til
 • Nye begreber at begribe med – som klæder dig på til at navigere i en digital virkelighed og bidrage konstruktivt og aktivt til din virksomheds digitale omstilling
 • Et stærkt udgangspunkt for at omsætte virksomhedens digitale visioner og strategier til virkelighed i det daglige arbejde og dermed skabe værdi for kunder/borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre stakeholdere
 • 5 ECTS-point på diplom niveau (tilvalg, se mere her)

NÅR DINE MEDARBEJDERE DELTAGER, OPNÅR DU SOM LEDER:

 • Efteruddannelse af medarbejdere så de kan tage aktivt del i virksomhedens digitale omstilling
 • Medarbejdere som er i stand til at omsætte virksomhedens digitale strategier til konkret handling og skabe værdi for jeres kunder/borgere og medarbejdere, samarbejdspartnere og andre stakeholdere
 • Medarbejdere som forstår forandringerne og evt. kan se nye muligheder med digitalisering og data i deres egne arbejdsopgaver

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er det rette for dig, er du velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Seniorforsker Anja Reinwald kan også kontaktes ved yderligere spørgsmål via mail ar@dinst.dk eller på telefon 2266 6061

 

 

 

 

Seniorforsker , Cand.scient.adm. og ph.d.

Se profil LinkedIn-profil Send email Ring op