Deltagerne siger

Min deltagelse på Diplomclass har givet mig ny viden og nye ideer indenfor Digital Transformation. Det har inspireret mig til områder, jeg kan udfordre min organisation på, men endnu vigtigere områder hvor jeg kan flytte noget i min egen praksis
Philipp Seefeldt
Forretningskonsulent
Bankdata
Jeg har fået underbygget mine egne erfaringer med opdateret teoretisk viden. På den måde er jeg blevet mere bevidst om, hvordan jeg arbejder og hvorfor nogle af de ting vi plejer at gøre virker og andre ikke gør. Forløbet har bekræftet min opfattelse af, at digitalisering kræver mange forskellige kompetencer, som hele tiden skal udvikles. Derfor kan jeg kun opfordre andre projektledere og digitaliseringskonsulenter til at udfordre sig selv via et forløb på Digitaliseringsinstituttets Diplomclass i Digital Transformation
Karsten Degn
Digitaliseringskonsulent og projektleder
Silkeborg Kommune
Jeg har lært at hele organisationen og alle medarbejdere skal beskæftige sig med IT og digitalisering, hvilket stiller store krav til ledelsen. Det er nødvendigt med bevægelse og forandring hos alle medarbejdere, hvilket er drevet af nysgerrighed overfor, hvad digitalisering kan gøre inden for ens eget arbejdsfelt. Det er altså ikke en forudsætning, at man er en IT-nørd for at være en digitaliseringsnørd. For mit eget vedkommende må jeg erkende, at jeg nu har fået et digitalt mindset
Kim Rehmeier
Fhv. Inspektør
Sikkerhedsstyrelsen
Jeg tager en masse inspiration med hjem fra Diplomclass i Digital Transformation. Det har givet mig et bedre fundament for det arbejde, vi er i gang med omkring digital ledelse og decentralt ejerskab. Det har også givet mig inspiration, til at arbejde mere agilt og blik for værdien af at arbejde i netværk
Hanne Killerich Nors
IT-koordinator/projektleder
Aabenraa Kommune
I min organisation er der et stigende fokus på digitalisering og flere i topledelsen har taget Masterclass i Digital Transformation. Ved at deltage på Diplomclass har jeg fået bygget ovenpå min eksisterende viden og kompetencer og jeg har fået inspiration til hvordan jeg kan bruge den viden i vores videre arbejde med at gøre det digitale til en naturlig del af hele organisationen.
Peter Andreas Killemose Bahnsen
Digitaliseringskonsulent
Viborg Kommune
Jeg er blevet bekræftet i, at mange af de ting vi gør er fornuftige. Diplomclass har styrket mit blik for, hvordan det passer ind i den større sammenhæng og ledelsens visioner for Digital Transformation
Helle Beck Hestehaven
Fællesregional Systemadministrator
Region Nordjylland
Jeg har fået en langt større interesse og nysgerrighed omkring vores rejse i forhold til Digital Transformation – og lyst til at deltage aktivt. Ydermere har jeg erhvervet nye begreber og værktøjer, som gør, at jeg nu kan italesætte den nødvendige forandring overfor mine kollegaer
Jeanett Vinberg Nielsen
Kontrol- & tilsynsplanlægger
Sikkerhedsstyrelsen
Min deltagelse på Diplomclass i Digital Transformation gav mig bl.a. en dybere forståelse for de udfordringer, der er forbundet med at lave gode borgervendte løsninger. Jeg fik nye værktøjer, jeg selv kan arbejde med, og endnu vigtigere som jeg kan bruge til at stille krav til leverandører om brugervenlighed og usability. Jeg fik også blik for behovet for at inddrage borgerne– og fik nogle faglige argumenter, som jeg håber, at kunne bruge til at påvirke beslutninger fremover
Lilly Purkær
IT-konsulent
Region Nordjylland
Programmet og indlægsholderene på Diplomclass er fantastisk godt tilrettelagt og selve deltagelsen har givet mig virkelig meget viden og et netværk, som jeg kommer til at anvende fremadrettet
Anette Mariane Kjær
Digitaliseringskonsulent
Esbjerg Kommune
Det der særligt fangede mig, er spørgsmålet om hvordan vi kan sikre, at de løsninger som udvikles opfylder borgere og brugers behov. Både faglige indlæg og eksempler fra de andre deltagere, om blandt andet agile udviklingsmetoder og samskabelse med brugere og borgere, har inspireret mig til at arbejde videre med, hvordan jeg kan bruge det i mit eget arbejde
Henriette Adamsen
Fællesregional Systemadministrator
Region Nordjylland