Deltagernes udbytte

Det er muligt, at deltage på diplomclass individuelt eller sammen med kollegaer.

Erfaringsudveksling og deltagernes arbejde med teori og metode, selv og i mindre grupper, prioriteres højt på uddannelsen for at sikre, at deltagerne får en dyb forståelse af teorierne og metoderne, ny inspiration samt føler sig klædt på til at integrere den nye viden i deres daglige praksis. Samtidigt giver de fælles dialoger mulighed for opbygning af nye relationer og netværk blandt deltagerne.

Hvis en eller flere fra virksomhedens ledelse har deltaget i Masterclass i Digital Transformation ved Digitaliseringsinstituttet, giver det særligt stort udbytte for medarbejdere at deltage i Diplomclass, da der ligger samme forståelsesramme og begrebsapparat bag de to uddannelser.

Som individuel deltager får du:

  • Konkrete metoder og værktøjer til at arbejde struktureret med digitale services og løsninger i egen organisation samt med de forandringer i organisationen, som digital transformation giver anledning til
  • Et solidt teoretisk fundament, som klæder dig på til at navigere i en digital virkelighed og bidrage konstruktivt og aktivt til din virksomheds digitale transformation
  • Et kompetencegivende forløb, som passer ind i en overordnet kompetenceudvikling på diplomniveau
  • 10 ECTS-point på diplomniveau (se mere her)

Hvis dine medarbejdere deltager, får du som leder:

  • Kompetencegivende efteruddannelse af medarbejdere så de kan bidrage aktivt i virksomhedens digitale transformation
  • Medarbejdere som er i stand til at omsætte virksomhedens digitale strategier til konkret handling og skabe værdi for jeres kunder/borgere og brugere
  • Medarbejdere som kan give dig og resten af ledelsen sparring omkring digitale projekter, initiativer og services samt hvordan de relaterer sig til visioner og strategier