Opbygning og program

Diplomclass i Digital Transformation består af to moduler:

MODUL 1 - DIGITAL TRANSFORMATION – NYE RAMMER FOR DET DIGITALE ARBEJDE

På første modul skabes der indsigt i og forståelse for digital transformation og der skabes et overblik over den digitale udvikling, generelt og i deltagernes organisationer.

Der vil blive stillet skarpt på de forandringer digital transformation giver anledning til samt betydningen for såvel den samlede organisation, ledere, medarbejdere og dem selv. Modulet går dermed tæt på de muligheder udviklingen giver anledning til på strategisk niveau og i relation til kunder/borgere og samarbejdspartnere samt vigtigheden af den interne organisering og mindset.

Løbende vil der desuden være dialog på hvad det betyder for deltagerne selv i deres arbejde med digitale initiativer.

MODUL 2 - DIGITAL TRANSFORMATION – MULIGHEDER MED DATA, TEKNOLOGI OG DEN MENNESKELIGE FAKTOR

Andet modul bygger videre på forståelsen af digital transformation og dermed den ramme som deltagerne i stigende grad arbejder indenfor. På dette modul er fokus mere specifikt på, deltagernes egne roller og fokusområder.

Der vil særligt være fokus på hvordan der kan arbejdes med data og kunstig intelligens for at skabe værdi, herunder de etiske og politiske dilemmaer det giver anledning til.  Modulet ser også på vigtigheden af løbende at overvåge og handle på den teknologiske udvikling og de digitale signaler

Modulet afsluttes med fokus på hvad en aktiv rolle i organisationens digitale arbejde kræver af evner til at lede, eksempelvis ledelse op mod en styregruppe, motiverende kommunikation af dagsorden og generel transformationsledelse

Hvert modul består af to kursusdage fra kl. 9.00 – 16.00. Der vil desuden være digitalt understøttet læring mellem de to moduler, bestående af videoer, litteratur og refleksionsopgaver.

Uddannelsen udbydes i både København og Aalborg. Se kommende datoer her.

PROGRAM

Efterår Aalborg 2019
Forår København 2020 - program følger