Opbygning og program

Diplomclass i Digital Transformation består af to moduler, hvor hvert modul består af to sammenhængende kursusdage med fysisk fremmøde. Mellem de to moduler vil der være digitalt understøttet læring. Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion.

MODUL 1 - DIGITAL TRANSFORMATION – NYE RAMMER FOR DET DIGITALE ARBEJDE

Første modul skaber indsigt i og forståelse for digital transformation og der skabes et overblik over den digitale udvikling, generelt og i deltagernes organisationer.

Der vil blive stillet skarpt på de forandringer digital transformation giver anledning til samt betydningen for såvel den samlede organisation, ledere, medarbejdere og dem selv. Modulet går dermed tæt på de muligheder udviklingen giver anledning til på strategisk niveau og i relation til kunder/borgere og samarbejdspartnere samt vigtigheden af den interne organisering og mindset.

Løbende vil der desuden være dialog på hvad det betyder for deltagerne selv, hvad det betyder for deres arbejdsopgaver, roller og faglighed.

MODUL 2 - DIGITAL TRANSFORMATION – MULIGHEDER MED DATA, TEKNOLOGI OG DEN MENNESKELIGE FAKTOR

Andet modul bygger videre på forståelsen af digital transformation og dermed den ramme som deltagerne i stigende grad arbejder indenfor. På dette modul er fokus på nye teknologier, kunstig intelligens og data og formidling af forandringerne i den digitale omstilling.

Der vil særligt være fokus på hvordan der kan arbejdes med data og kunstig intelligens for at skabe værdi, herunder de etiske og politiske dilemmaer, og nye medarbejderopgaver det giver anledning til.  Modulet ser også på vigtigheden af løbende at overvåge og handle på den teknologiske udvikling og de digitale signaler

Modulet afsluttes med fokus på hvad en aktiv rolle i organisationens digitale arbejde kræver af evner til at lede, eksempelvis formidling til kollegaer, ledelse op mod en styregruppe og blik for den samlede organisation.