Praktiske informationer

UDDANNELSEN

Uddannelsen afvikles over to moduler af to dages varighed samt digitalt understøttet læring mellem de to moduler. Uddannelsen foregår på dansk, hvor litteratur på engelsk må påregnes. 

Der er 25-30 pladser på hvert hold af hensyn til holdsammensætning og deltagernes udbytte.

Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion.

Seniorforsker Anja Reinwald er uddannelsesleder og vil lede deltagerne igennem hele forløbet og sikre den røde tråd.

EKSAMEN OG ECTS-POINT

Uddannelsen kan som tilvalg afsluttes med en eksamen – en kort skriftlig opgave og en mundtlig eksamination. Fokus for eksamen er deltagernes evne til at omsætte og relatere uddannelsens teorier og metoder til egen praksis. Du opnår 5 ECTS-point efter den beståede eksamen.

PRIS

Kr. 16.000 pr. deltager (ekskl. moms). 

Inklusive kursusmaterialer (herunder Pernille Kræmmergaards bog 'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' som lydbog) og forplejning.

Mulighed for tilkøb af eksamen (5 ECTS-point på diplom-niveau) kr. 5.000 (ekskl. moms).

For tilmelding og datoer se her.

Eventuelle praktiske spørgsmål kan rettes til os enten via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050. Kontakt os ligeledesgerne om muligheden for samlet pris ved flere deltagere fra samme organisation.

DET MED SMÅT

  • Du vil modtage en mail med bekræftelse umiddelbart efter din tilmelding. Ca. tre uger før kurset modtager du yderligere information og praktiske oplysninger. Faktura vil blive tilsendt i forbindelse med tilmelding.
  • Bliver du forhindret i et deltage på en dag eller et helt modul tilbyder vi muligheden for at kunne deltage på de tilsvarende dage på et senere hold som erstatning uden beregning, op til 1 år efter oprindelig tilmeldt startdato. Vi tillader os dog at fakturere et beløb til dækning af forplejning og administration. 
  • Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage på hele kurset, er du velkommen til at allokere din plads til en kollega eller deltage på et senere hold, op til 1 år efter oprindelig tilmeldt startdato. 
  • Ved framelding senere end to måneder før kursets afholdelse refunderes 50% af deltagergebyret inkl. moms. Ved framelding en måned før kursets afholdelse eller senere, er der ingen refundering af deltagergebyret. Frameldingen skal ske skriftligt pr. mail.