Praktiske informationer

UDDANNELSEN

Uddannelsen forløber over to måneder og består af to moduler af to hele kursusdage med fysisk fremmøde samt digitalt understøttet læring mellem de to moduler. 

Diplomclass i Digital Transformation udbydes fire gange årligt. To gange i Aalborg og to gange i København. Du finder datoerne her

  • Uddannelsen foregår på dansk, hvor litteratur på engelsk må påregnes. 
  • Der er i alt 25 pladser på hvert hold.
  • Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion.
  • Seniorforsker Anja Reinwald er uddannelsesleder og vil lede deltagerne igennem hele forløbet og sikre den røde tråd.

EKSAMEN OG ECTS-POINT

Uddannelsen kan som tilvalg afsluttes med en eksamen – en kort skriftlig opgave og en mundtlig eksamination. Fokus for eksamen er deltagernes evne til at omsætte og relatere uddannelsens teorier og metoder til egen praksis.

Du opnår 5 ECTS-point efter den beståede eksamen.

Diplomclass i Digital Transformation kan dermed tages, som en del af en fuld lederuddannelse på diplomniveau eller én af de andre diplomuddannelser.

 

PRIS

  • Kr. 16.000 pr. person inklusive kursusmaterialer samt forplejning.
  • Tilkøb af eksamen (5 ECTS-point på diplom-niveau) kr. 5.000
  • Alle priser er eksklusiv moms.

For tilmelding og datoer se her.

Eventuelle praktiske spørgsmål kan rettes til os enten via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050

DET MED SMÅT

Du vil modtage en mail med bekræftelse umiddelbart efter din tilmelding. Ca. tre uger før første kursusdag modtager du yderligere information og praktiske oplysninger.

Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage på uddannelsen, er du altid velkommen til at allokere din plads til en kollega. Ved framelding senere end 2 måneder før uddannelsens begyndelse refunderes 50% af deltagergebyret inkl. moms. Ved framelding 1 måned før uddannelsens begyndelse eller senere, er der ingen refundering af deltagergebyret. Frameldingen skal ske skriftligt pr. mail.

Du vil modtage en faktura i forbindelse med tilmelding.