Pratiske informationer

Diplomclass i Digital Transformation afholdes i Aalborg og København.

Uddannelsen forløber over 4 måneder i enten foråret eller efteråret og består af en kombination af fysisk fremmøde og hjemmearbejde (du finder datoerne her). I alt er der seks dage med fysisk fremmøde som foregår fra kl. 9-16 og inden uddannelsens start vil der være en individuel samtale med kursuslederen.

Uddannelsen foregår på dansk, men dog må beregnes at noget litteratur vil være på engelsk.

Den digitalt understøttede læring mellem kursusdagene giver mulighed for et stort læringsudbytte, idet der løbende kan arbejdes med det faglige stof i relation til deltagernes egen praksis. Samtidigt giver det også stor fleksibilitet i den individuelle organisering af arbejdsbelastningen, så det harmonerer bedst med andre arbejdsopgaver og privatliv.

Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion.

Pris for deltagelse på hele uddannelsen

Pris: 23.500 kr. pr. person. Da forløbet er kompetencegivende på diplomniveau (se mere her), er kursusafgiften fritaget for moms.

Tilmelding og datoer

For tilmelding til uddannelsen og datoer se her.

Eventuelle praktiske spørgsmål kan rettes til os enten via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Eksamen og ECTS-point

Uddannelsen afsluttes med 2 eksamener – en kort skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Fokus for begge eksaminer er deltagernes evne til at omsætte og relatere uddannelsens teorier og metoder til egen praksis. Du opnår 10 ECTS-point efter den beståede eksamen.

I det uddannelsen tilbydes i samarbejde med Cphbusiness, er uddannelsen kompetencegivende med 10 ECTS-point på diplomniveau. 

Dette bevis kan du bruge til at tage en fuld lederuddannelse på diplomniveau eller én af de andre diplomuddannelser.

Hvis du ønsker en fuld lederuddannelse kan du læse mere om processen og adgangskravene hos Cphbusiness her

Det med småt

Bekræftelse: Du vil modtage en mail med bekræftelse umiddelbart efter din tilmelding. Ca. tre uger før første kursusdag modtager du yderligere information og praktiske oplysninger.

Framelding: Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage på uddannelsen, er du altid velkommen til at allokere din plads til en kollega. Ved framelding senere end 2 måneder før uddannelsens begyndelse refunderes 50% af deltagergebyret inkl. moms. Ved framelding 1 måned før uddannelsens begyndelse eller senere, er der ingen refundering af deltagergebyret. Frameldingen skal ske skriftligt pr. mail.

Betaling: Du vil modtage en faktura i forbindelse med tilmelding.