Aktiviteter 2020

Der afholdes to netværksdage i 2020. Netværksdagene tager udgangspunkt i en relevant og aktuel problemstilling og består af indlæg fra anerkendte forskere, case-præsentation og mulighed for at se og prøve teknologierne. Dagens tema diskuteres desuden i forhold til deltagernes egen organisation og ledelsespraksis. Pernille Kræmmergaard er ansvarlig for programmet og facilitering af dagen.

I løbet af året afholdes der 10 webinarer om centrale og aktuelle emner i relation til den digitale udvikling. Her er der hurtig og fleksible adgang til ny viden, samt mulighed for at stille spørgsmål. Webinarerne kræver ingen rejsetid - du har derimod mulighed for at deltage fra din arbejdsplads, dit hjemmekontor eller hvor det passer dig og du kan desuden se eller gense en optagelse af webinaret senere. Anja Reinwald vil være koordinator af webinarer.

Som deltager får du/din organisation også adgang til Digitaliseringsinstituttet online læringsplatform, hvor der oprettes et læringsrum eksklusivt til medlemmer af DISIMIT. Her har du mulighed for løbende at lade sig inspirer af bl.a. tidligere webinarer, video-interviews med forskere og ledere om aktuelle emner og andre webinarer der tidligere har været afholdt i regi af Digitaliseringsinstituttet mm. Desuden vil der på platformen være adgang til materialer fra webinarer og netværksdage.

Netværksdage

Dato: 15. april 2020, København

Augmented og Virtual Reality – hvordan kan det anvendes til gavn for kunder og medarbejdere?

Netværksdagen indledes af lektor Guido Makransky ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, som med udgangspunkt i sin og andres forskning, vil give et nuanceret billede af de muligheder Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR) giver i eksempelvis en læringskontekst. Han vil bl.a. sætte fokus på hvad teknologierne er gode til og hvad de er mindre gode til. Guido vil desuden give et indblik i ikke kun de kognitive men også de  emotionelle aspekter der arbejdes med inden for AR/VR forskningen.

Efter frokost vil der blive præsenteret en case samt demonstreret konkrete eksempler på hvordan AR/VR kan anvendes og der vil være rig mulighed for at prøve teknologierne selv og opleve på egen krop hvordan en VR træningssession eksempelvis kan foregå.

Dato: 4. november 2020, Middelfart

Hvordan kan kunstig intelligens styrke organisationens medarbejdere?

Professor Thomas Hildebrandt, Institut for Datalogi, Københavns Universitet, indleder dagen med et indlæg om potentialet i kunstig intelligens for at styrke medarbejdernes faglighed. Han trækker bl.a. på sin forskning om mulighederne med kunstig intelligens indenfor beskæftigelsesområdet, der tyder på at det er i en styrkelse af medarbejderne det store potentiale ligger på dette område. Det stiller dog også store krav til tværfaglighed og indblik i de konkrete fagområder at arbejde med kunstig intelligens med det rette fokus.

Om eftermiddagen vil være en case-præsentation og desuden vil Thomas Nørmark, COO Itelligence, give eksempler på hvordan kunstig intelligens og robotteknologi kan bidrage til at  styrke medarbejderne i deres arbejde og derigennem skabe større arbejdsglæde og kundetilfredshed. Han medbringer desuden et par af de robotter som Itelligence igennem de sidste par år har udviklet og som deltagerne får mulighed for at ”tale” med. 

Workshops

Den 3. februar 2020 - Aalborg

Kortlægning af digital modenhed og organisatoriske evner til digital transformation i egen organisation

Den 18. februar 2020 - København

Kortlægning af digital modenhed og organisatoriske evner til digital transformation i egen organisation

Webinarer

Den 29. januar 2020 - Kl. 10:00

Hvilken rolle spiller teknologien i det at lede menneskeligt og ansvarligt? ved Lisbeth Knudsen, Chefredaktør, MandagMorgen/Altinget

Den 26. februar 2020 - Kl. 15:00

Ledelse i en digital tid – hvad kræves der på forskellige ledelsesniveauer ved Pernille Kræmmergaard, Direktør, Digitaliseringsinstituttet

Den 26. marts 2020 - Kl. 15:00

Brug af digitale værktøjer - også i videns- og kreative opgaver ved Peter Dalsgaard, professor, AU

Den 27. april 2020 - Kl. 15:00

Digitale bestyrelseskompetencer ved Mette Neville, Professor, Aarhus Universitet

Den 27. maj 2020 - Kl. 15:00

Data Governance og databeskyttelse efter GDPR ved Kristoffer Albris, Assistant Professor, Københavns Universitet

Den 24. juni 2020 - Kl. 15:00

Hvordan sikrer vi at vi har de rette kompetencer til værdiskabelse med data ved SAS institute

Den 26. august 2020 - Kl. 15:00

To be announced

Den 23. september 2020 - Kl. 15:00

To be announced

Den 29. oktober 2020 - Kl. 15:00

To be announced

Den 25. november 2020 - Kl. 15:00

To be announced