Aktiviteter 2021

Der afholdes to netværksdage om året. Netværksdagene afholdes som et heldagsprogram med udgangspunkt i en relevant og aktuel problemstilling og består af indlæg fra anerkendte forskere, case-præsentationer og/eller mulighed for at se og prøve teknologierne. Dagens tema diskuteres desuden i forhold til din/jeres egen organisation og/eller ledelsespraksis. Netværksdagene afholdes fysisk – i tilfælde af restriktioner fra myndighederne mod fysisk fremmøde afholdes dagene virtuelt. Pernille Kræmmergaard er ansvarlig for programmet og facilitering af dagen. 

Der afholdes 10 webinarer om året om centrale og aktuelle emner i relation til den digitale udvikling. Her er der hurtig og fleksibel adgang til ny viden, samt mulighed for at stille spørgsmål. Webinarerne kræver ingen rejsetid – du/I har derimod mulighed for at deltage fra arbejdspladsen, hjemmekontoret eller hvor det passer dig/jer. Og du/I kan via adgangen til platformen desuden se eller gense en optagelse af webinaret senere. Pernille Kræmmergaard og/eller Anja Reinwald vil være koordinator af webinarerne. 

Der vil lejlighedsvis blive annonceret workshops om aktuelle emner, som der kan samarbejdes om i DISIMIT regi. Formålet med workshoppene er sammen at adressere, debattere og opdyrke viden i forhold til aktuelle emner som måtte optage medlemmerne. Digitaliseringsinstituttet varetager administrationen og praktiske forhold i forbindelse med afholdelse af workshops. 

Som medlem får du/din organisation også adgang til en lukket platform, hvor det er muligt løbende at se eller gense tidligere webinarer samt tilgå materialer fra netværksdage, webinarer og evt. workshops, samt oversigt over andre medlemmer i DISIMIT. 

NETVÆRKSDAGE 

Den 13. april 2021 kl. 9.30-16.00 i Aalborg

Det vi lærte af 2020 og Covid-19 - Hvordan kan vi bygge videre på erfaringerne fra den digitale omstilling?

I forbindelse med Covid-19 pandemien har organisationer og virksomheder mestret en turbo-omstilling til hjemmearbejdspladser, digital undervisning, nye forretningsmodeller, osv. Det som tidligere havde syntes svært for mange og krævet massiv og dygtig forandringsledelse, kunne pludselig lade sig på rekordtid. Samtidigt kan vi nu se en tilbage på en række udfordringer bl.a. i forbindelse med IT-sikker og anvendelsen af data, dataanalyser og datadreven beslutningstagning. Men hvad hvordan kan vi bygge oven på det vi lært? og hvad har konsekvenserne været set i tilbageblik?

Pernille Kræmmergaard, direktør Digitaliseringsinstituttet indleder dagen med en introduktion til forskningsresultaterne og de dagsordner der set med digitale briller har været i forbindelser med Covid-19 og de omstillingerne det har krævet.

Efterfølgende giver Peter Sondergaard, Founder & CEO, The Sondergaard Group og tidligere Vice President i Gartner, sit bud på hvilken betydning Covid-19 kommer til at få, set med teknologiske og digitale briller.

Overmiddag præsenterer professor Jeppe Agger Nielsen, Aalborg Universitet, den foreløbige læring fra et forskningsprojekt om den konkrete omstilling til virtuel undervisning på universiteterne. Eftermiddagens program vil desuden give rig mulighed for at drøfte med de andre deltagere hvad covid-19-omstillingen har betydet i egen organisation og hvordan der kan bygges videre på det momentum der er opstået i mange organisationer.

Den 11. november 2021 kl. 9.30-16.00 i København
Evaluering af nye teknologiers relevans – Følelser eller fakta?

Der opstår løbende nye teknologier og muligheder for at anvende teknologier i nye sammenhænge, derfor har organisationer og virksomheder behov for at identificere og ikke mindst evaluere teknologierne. Men hvordan kan vi sikre en evaluering af teknologierne som bygger på en kritisk vurdering af fordele og ulemper snarere end antagelser og følelser?

På baggrund ad sin og kollegaers forskning indleder Ileana Stigliani, Lektor ved Imperial College Business School, London dagen med et indlæg om forskellige bias i forbindelse med evaluering af ny teknologi, de konsekvenser det kan have og hvad man kan gøre for at begrænse bias.

Om eftermiddagen præsenteres og diskutere med konkrete erfaringer fra en organisation der arbejder systematisk med at evaluerer teknologier og deres potentialer i forhold til deres opgaveløsning.

WORKSHOPS

Der vil løbende blive annonceret workshops om aktuelle emner, hvor der kan samarbejdes i netværket om at udvikle og opdyrke viden.

WEBINARER

Den 27. januar 2021 - Kl. 15:00

Corona som impuls for digital forandring og læring i organisationer ved Helle Rootzen, CEO & Founder, andhero, tidligere professor DTU

Den 3. marts 2021 - Kl. 15:00

Bæredygtig digitalisering ved Jan Pries-Heje, professor, Roskilde Universitet

Den 24. marts 2021 - Kl. 15:00

Hvad kan vi bruge blockchain til? Inspiration fra projekt med danske virksomheder ved Jan Damsgaard, Professor, Copenhagen Business School

Den 28. april 2021 - Kl. 15:00

Livet i den digitale prisme – transparens i en dataficeret verden ved Mikkel Flyverbom, Professor, Copenhagen Business School

Den 25. maj 2021 - Kl. 15:00

Tillid i et digitalt perspektiv ved Christopher Gad, lektor, IT Universitetet

Den 29. juni 2021 - Kl. 15:00 OBS ny dato

Modularity ved Ron Sanchez, Professor, Copenhagen Business School

Den 25. august 2021 - Kl. 15:00

What Next for the IT Department? ved Joe Peppard, Principal Research Scientist, MIT Sloan School of Management

Den 22. september 2021 - Kl. 15:00

Tænk som en hacker - og styrk dit cyberforsvar ved Jens Myrup Pedersen, Professor, Aalborg Universitet

Den 27. oktober 2021 - Kl. 15:00

Morgendagens handel sker på en digital gågade med butikker og gøgl ved Jan Damsgaard, Professor, Copenhagen Business School

Den 24. november 2021 - Kl. 15:00

Robotter – muligheder og begrænsninger ved Kasper Støy, Professor, IT Universitet