Medlemmerne siger

Den selvtillid jeg går til arbejdsopgaver jeg står overfor, er meget anderledes end hvis jeg ikke havde gennemgået Masterclass og været medlem af DISIMIT. Opgaven jeg står overfor, er kæmpestor, men jeg kender vejen.
Troels Hornbæk Pedersen
Uddannelseschef
Horsens HF og VUC
Berigende at være med i DISIMIT-netværket. Vi fik i 2017 god inspiration af Pernille Kræmmergaards præsentation af de 3 kapabiliteter til vores digitaliseringskonference og igen i vores Digitale Forum om Digital Organisation i 2018 og på en DISIMIT-netværksdag 2020. Vi bruger DISIMIT som fælles efteruddannelse for vores tværgående Digitale Følgegruppe. Vi har i dag i Rudersdal Kommune ca. 50 tilmeldte og der kommer løbende nye deltagere. Viden fra DISMIT-netværket er bredt forankret og understøtter det tværgående arbejde med digitalisering i organisationen.
Maria Fuglsang- Frederiksen
Chefkonsulent
Rudersdal Kommune
DISIMIT giver os mulighed for at brede den digitale dagsorden ud i hele organisationen og er på den måde med tilmed til at både at sætte nye tanker i gang hos den enkelte og samtidigt styrkes både vores interne netværk omkring digitalisering i kommunen og det udadvendte netværk med deltagere fra andre organisationer der er optaget af de samme dagsordner.
Signe Bockhahn Bjerregaard
Områdechef, Borgerservice og Digitalisering
Rudersdal Kommune
Når jeg deltager i DISMIT, er det for at blive ”forstyrret” af nye digitale perspektiver og blive inspireret til at se nye muligheder. På den måde føler jeg mig bedre klædt på til at tænke nyt og udfordre vanetænkning i min organisation og inden for mit eget ledelsesområde.
Pia Skov
Vicedirektør
Boligforeningen AAB
Efter min deltagelse på Masterclass i Digital transformation, holder DISIMIT mig opdateret på den nyeste viden, både rent teoretisk og i praksis. Netværket giver mig samtidig mulighed for at sparre, dele viden og eventuelt samarbejde med andre om de ledelsesmæssige udfordringer, som den digitale transformation stiller os overfor.
Henrik Nellager
IT-chef
Grundejernes Investeringsfond
På webinarene i DISIMIT får jeg nemt nye faglige input. Men netværket giver mig også mulighed for at fordybe mig i emner sammen med andre der er lige så optaget af dem som jeg selv er, og det er både motiverende og godt for min egen faglige udvikling.
Peter Sebastian Hansen
Udviklingskonsulent
Hjørring Kommune
Når jeg deltager i Digitaliseringsinstituttets netværk, er det fordi jeg på den måde kan holde mig opdateret og lade mig udfordre og inspirere af ny viden. Samtidig giver det mig spændende drøftelser med de andre deltagere og indlægsholderne. På den måde får jeg nye perspektiver med hjem til min egen ledelsesopgave. , ,
Trine Marie Ingeberg
Chef for International Service
Københavns Kommune

Er I interesseret i, at tilmelde jer DISIMIT netværket, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.