Om vores forskningsmetode

Digitaliseringsinstituttet er et kompetenceudviklingshus. I vores forskning benytter vi os af såvel internationale forskningsresultater, egen forskning og egne teoretiske rammeværker. De teoretiske rammeværker er udviklet gennem vores mere end 20 års forskningserfaring. Vores særlige styrke er at forbinde forskning og teori med praksis. 

I vores forskning er vi optaget af samspillet mellem Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab i såvel private virksomheder som i offentlige organisationer. Forskningsmæssigt føler vi os hjemme indenfor følgende forskningsområder; Information Systems, Organization Theory og Management Research.  

Udgangspunktet for vores forskningsaktiviteter er overvejende hermeneutisk og socialkonstruktivistisk, og vi benytter os primært af kvalitative metoder. Vi er optaget af at udvikle forståelse, af at konceptualisere og af at begrebsliggøre virkeligheden – og ser det som vores fornemmeste opgave at udvikle og give andre ”begreber at begribe med og teorier at navigere ud fra”, og konkret i relation til stadighed mere og mere digitale omgivelser.   

Vi fortæller ikke nogen, hvad de skal gøre. I stedet er vi optaget af at tilbyde og give andre et ”begrebsapparat” og en konceptuel forståelse, der gør dem i stand til at forstå og italesætte deres egen virkelighed, og dermed gøre dem i stand til at træffe de for dem rigtige beslutninger i deres digitale omstilling. 

I mødet med andre, det være sig virksomheder, organisationer, ledergrupper samt ledere og medarbejdere, gør vi os umage med at møde dem der hvor de er. Kierkegaard er til daglig inspiration for os når vi udvikler nyt og møder andre.

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”
Kierkegaard

Derfor er vores ærinde heller ikke at være futuristiske, men at beskæftige os med teknologier som er så tilpas modne at de finder anvendelse i praksis, eller er tæt ved det, med blik for deres samspil med strategi, organisation og lederskabet og de muligheder, udfordringer og problemstillinger det giver anledning til. 

I vores forskning er vi konkret optaget af hvordan virksomheder og organisationer kan øge deres digitale modenhed og hvad det kræver af samspillet mellem Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab. Og vi er optaget af hvad det kræver af organisatoriske kapabiliteter – eller evner – og af lederskabet, for at der skabes værdi med digitale teknologier, IT og data i virksomheder og organisationer i til stadighed mere og mere digitale og dynamiske landskaber.