Teoretiske rammeværk

Vi har i Digitaliseringsinstituttet udviklet to teoretiske rammeværker, henholdsvis ”De 5 Generationer” og ”10+3 Evner”. Rammeværket ”De 5 Generationer” illustrerer 5 forskellige digitale modenhedsniveauer og dertil hørende forskellige digitale mindset og ledelsespraktikker. Rammeværket ”10+3 evner” omhandler 10 organisatoriske kapabiliteter og 3 lederskabskompetencer der er væsentlige at mestre, for at nå de øverste niveauer af digital modenhed og transformere virksomheden. Det kunne også udtrykkes som evner, der er væsentlige for organisationer og ledere at mestre i til stadighed mere og mere digitale omgivelser.  

Hver af rammeværkerne er udgivet i selvstændige bøger på en række sprog; ”Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for” og ”Digital Modenhed” er udgivet på dansk på Djøf Forlag og på engelsk på SP Publishing.  

De to rammeværker er det fundament vores webbaserede dialogværktøjer, kortlægningstests, procesværktøj, uddannelser, samt foredrag og andre services tager udgangspunkt i.