Birgitte Egeskov Jensen

Projektleder og digital læringskonsulent

Digitale kompetencer og kompetenceudviklingsstrategier
Birgitte Egeskov Jensen, Ph.d., Projektleder og digital læringskonsulent, AAU
Den digitale og teknologiske udvikling stiller nye kompetencekrav til medarbejderne, til organisationens ledelse og til
organisationen som hele. I takt med at arbejdsopgaver og -indhold forandres kræver det bevidst ledelse af hvilke
kompetencer organisationen har behov for og hvordan organisationer arbejder med at sikre de rette kompetencer, både i
forhold til kompetenceudvikling og i rekrutteringen af nye medarbejdere. Digitalisering har bredt sig til alle erhvervslivets
sektorer, og det er vigtigt at alle får det rette mindset og kompetencer. Medarbejdere og ledere skal kunne forholde sig
meningsfuldt, konstruktivt og refleksivt til digitale løsninger, teknologier og platforme – og være bevidste om deres styrker
og begrænsninger. Det gælder revisoren der skal anvende dataanalyse, visualisering, og automatisering i
revisionsprocessen, og juristen, der skal kunne foretage juridiske vurderinger på baggrund af anbefalinger fra kunstig
intelligens. Ligesom det gælder produktionsmedarbejderen, som skal kunne udføre sit arbejde i samspil med robotter. I
denne session sætter vi i stedet skarpt på ’det digitale mindset’ og kompetencer – og udviklingen heraf, og hvordan
organisationer strategisk kan tilrettelægge og arbejde med kompetenceudvikling.

Kontakt

Birgitte Egeskov Jensen, Projektleder og digital læringskonsulent

LinkedIn-profil