John Stouby Persson

Lektor

John Stouby Persson er lektor i datalogi ved Aalborg Universitet. Han har en Ph.d i informationssystemer og forsker i ledelse af systemudvikling i bred forstand fra globale softwareteams til gevinstrealisering i kommuner. Hans forskningsfokus er på at forstå og hjælpe praksis med metoder, værktøjer og refleksion. I sin forskning har John Stouby Persson arbejdet tæt sammen med både softwareudviklingsorganisationer og offentlige organisationer om at løse aktuelle problemer for både forskning og praksis.

Kontakt

John Stouby Persson, Lektor

LinkedIn-profil