Klaus Larsen

IT-direktør

Klaus Larsen står som IT-direktør i Region Nordjylland i spidsen for Regionens digitaliseringstiltag, samtidig med at han er garant for en sikker og stabil IT-drift i et komplekst og forretningskritisk systemlandskab. Klaus Larsen har mange års erfaring med IT-ledelse i Region Nordjylland, både på et strategisk, taktisk og operationelt niveau, og har blandt andet været en bærende kraft i opbygningen af datadreven ledelse i Regionen.

Kontakt

Klaus Larsen, IT-direktør

LinkedIn-profil