Tale Skjølsvik

Prodekan Oslo Met

Tale Skjølsvik er en norsk samfunnsviter som forsker på strategi. Hun er professor og prodekan for forskning ved
Fakultet for teknologi, kunst og design ved Oslomet – storbyuniversitetet. Skjølviks forskning er blant annet knyttet
til strategi og ledelse i kunnskapsintensive tjenestebedrifter og digitalisering i arbeidslivet.
Hun har ti års erfaring som foreleser ved Handelshøyskolen BI, og har vært tilsatt som professor ved
Handelshøyskolen ved Universitet i Sørøst-Norge.
I 2010 ble Skjølsvik ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi ved daværende Høgskolen
i Oslo og Akershus (nå Oslomet – storbyuniversitetet). I 2018 ble hun forfremmet til professor, og i perioden 2019
til 2023 er hun ansatt som skolens pro-dekan for forskning, ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Kontakt

Tale Skjølsvik, Prodekan Oslo Met