Datadreven Ledelse - skab værdi med data og kunstig intelligens

Mængden af data vokser, og i mange tilfælde eksponentielt. De fleste ved, der er værdi at hente for både organisationen og kunder/borgere ved at anvende data på nye måder, båret frem af kunstig intelligens. Samtidig fylder debatten om brugen af kunstig intelligens omkring fremtidens samfund og organisationer, mere og mere.

Data er af mange udråbt som ’det nye guld’. For det utrænede øre lyder det som om, at det er nemt at bruge data og skabe værdi hvis man for eksempel kobler data med nye måder at automatisere og anvende kunstig intelligens på. Det kræver viden, kompetencer, organisering, ledelse og investeringer at få viden og positive effekter ud af data. Og samtidig melder der sig en masse spørgsmål omkring etik og gennemsigtighed i dataanvendelse, som man skal være opmærksomme på.

Dette og meget mere vil kurset give deltagerne en større forståelse for – dels gennem teori om dataanvendelse og organisering, og gennem en række eksempler og egne cases.  

Formål

Kursuset har til formål at klæde deltagerne bedre på som leder i en verden, hvor anvendelsen af digitale teknologier og øget anvendelse af data transformerer virksomheder og organisationer. Anvendelsen betyder markante forandringer i de krav og forventninger som såvel kunder, medarbejdere og andre samarbejdspartnere stiller, og det mærker du sikkert allerede og skal lede i forhold til. Du skal som leder kunne optimere på den eksisterende drift og udforske nye muligheder samtidig. Kurset hjælper deltagerne til at tage et oplyst medansvar og lederskab for værdiskabelse på baggrund af data og det i en verden hvor kunstig intelligens er noget man i højere grad som organisation skal forholde sig til.

Målgruppe

Leder og ledende medarbejdere der har, eller ønsker at tage, et større og kompetent medansvar for virksomhedens nuværende og fremtidige anvendelse af data – for at skabe større værdi for kunderne/borgerne, medarbejderne og organisationen.

Indhold

 • Dataanvendelse i forskellige afskygninger – og i en digital transformation
 • Hvad er kunstig intelligens og hvad kan det bruges til
 • Dataanalyser og værdiskabelse
 • Dataorganisering, Data scientists (eller dem der kan noget med data) og hvad kræver det af ledere og medarbejdere
 • Data Governance
 • Dataetik og transparens

Program

Program

Kursusansvarlig og undervisere

Pernille Kræmmergaard, direktør i Digitaliseringsinstituttet og fhv. professor ved AAU og IT Universitetet i København (kursusansvarlig)

Brit Ross Winthereik, Professor, IT Universitetet i København 

Thomas Schultz, CEO, Konsido 

Lars Kirdan, Nordisk Direktør, SAS Institute

Claus Kenberg, Director of Marketing & eCommerce, GoGift

Anja Reinwald, Seniorforsker, Digitaliseringsinstituttet

Praktisk info

Form

Kurset afvikles som internat. I foråret 2021 dog virtuelt. 

Tidspunkt og sted

15. og 16. marts 2021.

Afholdes virtuelt.

Pris 

15.000 kr. ekskl. moms - virtuelt forår 2021.

Inklusive kursusmaterialer (herunder Pernille Kræmmergaards bog 'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' som lydbog).

Der vil være plads til max. 25 deltagere på kurset.

Tilmeldingsfrist: 6. marts 2021

Det med småt

Faktura på hele tilmeldingsbeløbet fremsendes i forbindelse med tilmelding.

Afbestillingsbetingelser:

 • 60 dage før startdato - omkostningsfrit
 • Mindre end 60 dage før startdato - 50% refusion
 • Mindre end 30 dage før startdato - ingen refusion

Andre muligheder:

 • Bliver du forhindret i at deltage på dele af en uddannelse eller forløb, kan du deltage på en tilsvarende del på et senere hold (op til ét år efter oprindelig startdato).
 • Bliver du forhindret i at deltage i hele uddannelsen eller forløbet, kan du overdrage pladsen til en kollega.

Vi forbeholder os retten til i alle tilfælde at opkræve et mindre administrationsgebyr og for evt. forplejning.

Digitaliseringsinstituttet forbeholder sig i særlige tilfælde ret til ændringer af tid, sted og indhold, men tilbyder ved væsentlige ændringer altid deltagelse på et senere hold.

Alle ændringer skal ske skriftligt pr. mail til dinst@dinst.dk.

Kontakt

Ønsker du mere information eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Tilmelding til kursus i Datadreven ledelse

(Udfyldes kun hvis du er fra en offentlig organisation)