Aktiviteter

Gennem netværket får du adgang til en række forskellige aktiviteter, som ledes og faciliteres af Pernille Kræmmergaard, der som hovedregel også vil være til stede ved alle aktiviteter. 

Der afholdes i netværket to former for aktiviteter:

  • Netværksdage
  • Webinarer

Der er fastlagt to netværksdage pr. år. Netværksdagene tager udgangspunkt i en relevant og aktuel problemstilling og består af oplæg fra nationale og internationale forskere eller fremtrædende ledere. Der vil også være vidensdeling omkring emnet med afsæt i dagens tema, samt præsentationer af cases enten fra medlemmerne af netværket eller udefra inviterede ledere. Netværksdagene har én dags varighed.    

Der afholdes minimum 10  webinarer om året af en times varighed, hvor der er fokus på forskning og viden indenfor Digital Transformation. Her er der blandt andet mulighed for at stille spørgsmål. Webinarerne planlægges med afsæt i input fra deltagerne i netværket. Webinarerne kræver ingen rejsetid - du har derimod mulighed for at deltage fra din arbejdsplads, dit hjemmekontor eller hvor det passer dig. 

 

Netværksdage 2019

Dato: 10. april 2019, København

Teknologisk revolution i sydøstasien ved Christina Boutrup, erhvervsjournalist og forfatter.

Den første netværksdag er med Christina Boutrup som keynotespeaker. Christina er erhvervsjournalist og forfatter till bogen “Den Store Tech Revolution - sådan former Kina vores fremtid”. 

 

Dato: 9 Oktober 2019, København

Kunstig intelligens og etik ved Stephen Alstrup, iværksætter og professor ved Københavns Universitet 

På anden netværksdag, sætter vi fokus på kunstig intelligens, hvad der er muligt, hvor vi er på vej hen og desuden de etiske overvejelser det har som følge.

Webinars 2019

Den 24. januar 2019 - Kl. 15:00

Data og tillid ved Esben Toft, Partner and Head of Digital, PWC

Den 27. februar 2019 - Kl. 15:00

Launch af 5. Generation af digital modenhed og IT-mindset ved Pernille Kræmmergaard og Anja Reinwald, Digitaliseringsinstituttet

Den 20. marts 2019 - Kl. 15:00

Ledelse af digitalt arbejde ved Louise Harder, Assistant Professor, Copenhagen Business School

Den 25. april 2019 - Kl. 15:00

Digitalisering og Digital Transformation set med en topleders øjne ved Lilian Mogensen, Tidl. koncerndir., ATP og Udbetaling Danmark

Den 29. maj 2019 - Kl. 15:00

Hvordan realiserer man den smarte bæredygtige by, ved Jan Pries-Heje, Professor i informatik og datalogi, Roskilde Universitet

Den 27. juni 2019 - Kl. 15:00

Kunstig intelligens ved Thomas Terney, forfatter foredragsholder og rådgiver om bl.a. kunstig intelligens

Den 22. august 2019 - Kl. 15:00

Digital forestillingskraft ved professor Claus Rosenstand og tidligere lektor Reimer Ivang, Aalborg Universitet

Den 26. september 2019 - Kl. 15:00

Sustainability and digital transformation ved Omar El Sawy, Professor, USC Marshall School of Business

Den 24. oktober 2019 - Kl. 15:00

To be announced

Den 28. november 2019 - Kl. 15:00

To be announced