Praktisk information og priser

Uddannelsen

Uddannelsen afvikles over tre moduler af to dages varighed og foregår på dansk (der kan forekomme indlæg på engelsk).

Der er 25-30 pladser på hvert hold af hensyn til holdsammensætning og deltagernes udbytte (der kan lejlighedsvis være gæster på udvalgte dele af programmet).

Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion.

Direktør Pernille Kræmmergaard er kursusleder og vil lede deltagerne igennem hele forløbet og sikre den røde tråd.

Pris

Kr. 40.000 pr. deltager (ekskl. moms)

Inklusiv forplejning (herunder festmiddag på sidste modul) og materialer.

For tilmelding og datoer se her.

Kontakt os gerne om muligheden for samlet pris ved flere deltagere fra samme organisation.

Det med småt

  • Du vil modtage en mail med bekræftelse umiddelbart efter din tilmelding. Ca. tre uger før kurset modtager du yderligere information og praktiske oplysninger. Faktura vil blive tilsendt i forbindelse med tilmelding.
  • Bliver du forhindret i et deltage på en dag eller et helt modul tilbyder vi muligheden for at kunne deltage på de tilsvarende dage på et senere hold som erstatning uden beregning, op til 1 år efter oprindelig tilmeldt startdato. Vi tillader os dog at fakturere et beløb til dækning af forplejning og administration. 
  • Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage på hele kurset, er du velkommen til at allokere din plads til en kollega eller deltage på et senere hold, op til 1 år efter oprindelig tilmeldt startdato. 
  • Ved framelding senere end to måneder før kursets afholdelse refunderes 50% af deltagergebyret inkl. moms. Ved framelding en måned før kursets afholdelse eller senere, er der ingen refundering af deltagergebyret. Frameldingen skal ske skriftligt pr. mail.