Praktisk information og priser

Uddannelsen

  • Uddannelsen afvikles over tre moduler af to dages varighed.
  • Masterclass i Digital Transformation udbydes tre gange årligt. En gang i Aalborg og to gange i København.
  • Uddannelsen foregår på dansk, men der kan forekomme indlæg på engelsk.
  • Der er 25-30 pladser på hvert hold af hensyn til holdsammensætning og deltagernes udbytte (der kan lejlighedsvis være gæster på udvalgte dele af programmet).
  • Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion.

Direktør Pernille Kræmmergaard er kursusleder og vil lede deltagerne igennem hele forløbet og sikre den røde tråd.

Pris

  • 1. deltager: 40.000 kr.

Ved deltagelse af flere fra samme organisation, på samme hold, betales fuld pris for første deltager og reduceret pris for efterfølgende deltagere:

  • 2. deltager: 36.000 kr.
  • 3. deltager: 33.000 kr.
  • 4. og efterfølgende deltagere: 30.000 kr.

Prisen er inkl. forplejning (herunder festmiddag) og materialer.

Faktura vil blive tilsendt i forbindelse med tilmelding. Alle priser er ekskl. moms

Det med småt

Du vil modtage en mail med bekræftelse umiddelbart efter din tilmelding. Ca. tre uger før kurset modtager du yderligere information og praktiske oplysninger.

Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage på kurset, er du velkommen til at allokere din plads til en kollega. Ved framelding senere end 2 måneder før kursets afholdelse refunderes 50% af deltagergebyret inkl. moms. Ved framelding 1 måned før kursets afholdelse eller senere, er der ingen refundering af deltagergebyret. Frameldingen skal ske skriftligt pr. mail.