Seniorforsker

Cand.scient.adm. og ph.d.

Anja Reinwalds rolle i Digitaliseringsinstituttet er, i tæt samarbejde med Pernille, at udvikle det faglige indhold i Digitaliseringsinstituttets teoretiske rammeværker. Hun er produktansvarlig for kortlægningstests og procesværktøjerne, udvikling af undervisningsmaterialer, og er underviser, foredragsholder, koordinator for DISIMIT samt uddannelsesleder på Digitaliseringsinstituttets Diplomclass i Digital Transformation. 

Anja interesserer sig for, og forsker i, hvad digitalisering og digital transformation betyder for en organisation og dens medarbejdere. Hun har solid erfaring som indlægsholder og kursusleder på en række både digitale og fysiske forløb om digital transformation f.eks. Erhvervsministeriet og Dansk Magisterforening. Anja er samtidig optaget af hvordan teori og nye begreber kan medvirke til en mere nuanceret forståelse og løbende tilpasning af egen praksis. 

Anja er tidligere adjunkt ved Aalborg Universitet og har en baggrund som cand.scient.adm. Hun har igennem en årrække forsket og undervist i ledelse af IT og digitalisering af den offentlige sektor ved Center for IT-ledelse på Aalborg Universitet. 

Kontakt

Seniorforsker, Cand.scient.adm. og ph.d.

LinkedIn-profil Send email Ring op