PA og Backend Koordinator

Cand.mag i engelsk og kommunikation

Johnny Kjær Jakobsens rolle i Digitaliseringsinstituttet består i at drifte og udvikle de administrative processer og digitale platforme med det sigte at understøtte og optimere udbuddet af uddannelser og services i virksomheden og fungerer samtidig som PA for Pernille. Johnny er desuden kundeservice-, backoffice- og kursuskoordinator på Digitaliseringsinstituttets kurser og uddannelser. 

Johnny har mere end 10 års erfaring indenfor ledelsesstøtte på det strategiske og kommunikative samt IT-mæssige plan. Endvidere har Johnny erfaring indenfor projektledelse, udarbejdelse af økonomiske analyser, support samt opfølgning for ledelsen. 

Johnny er oprindelig uddannet markedsøkonom og cand.mag i engelsk og kommunikation, suppleret med et CBA (Certificate in Business Administration) fra Aalborg Universitet.

Kontakt

PA og Backend Koordinator, Cand.mag i engelsk og kommunikation

LinkedIn-profil Send email Ring op