Backend koordinator

Cand.mag i engelsk og kommunikation

Johnnys rolle i Digitaliseringsinstituttet består i at drifte og udvikle de administrative processer og digitale platforme med det sigte at understøtte og optimere udbuddet af ydelser og services i virksomheden. Johnny er endvidere kursuskoordinator på Digitaliseringsinstituttets Masterclass og Diplomclass.

Johnny har mere end 10 års erfaring indenfor ledelsesstøtte på det strategiske og kommunikative samt IT-mæssige plan. Endvidere har Johnny erfaring indenfor udarbejdelse af økonomiske analyser, support samt opfølgning for ledelsen og projektledelse.

Johnny er oprindelig uddannet markedsøkonom og har en Cand.mag i engelsk og kommunikation og et CBA (Certificate in Business Administration) fra Aalborg Universitet.

 

Kontakt

Backend koordinator, Cand.mag i engelsk og kommunikation

LinkedIn-profil Send email Ring op